An Unpredictable Global Order and Covid-19: An Analyzes of the New Order Through the Covid-19 Cartoons


TUNCER F. F.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.COVID-19 Özel Sayı, pp.42-58, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

With the pandemic of COVID-19 the world has fallen into the grasp of a new reality and everything acceptedas "new truth" after the cold war.has been questioned. Globalization once seemed an impenetrable fortress, hasfaced many battles in the past thirty years however this one seems the hardest. The discussion about "neworder" and "new orderlesness" have once more fueled by the pandemic. COVID-19 which has been the focalpoint of discussions across the world have also become the the subject matter of caricatures, one of the oldestmediums of media. Independent cartoonists seem to be criticizing this unforeseen new global order. Cartoonistselaborate the weakness of the global economy, while underlining the hypocrisy and the populism of thepoliticians and question the future of the global order. The pandemic, which is a result of globalization, hasaffected the average person rather than the people who benefit from globalization and this has been emphasizedby the cartoonists.
COVID-19 pandemisi ile birlikte dünya yeni bir gerçekliğin içerisine düşmüş ve Soğuk Savaş sonrası ‘yeni gerçek’ olarak kabul edilen her şeyin sorgulandığı görülmüştür. Yıkılmaz kale olarak görülen küreselleşmenin birçok kez sınavdan geçtiği son otuz yılda küreselleşme, ilk kez bu kadar ciddi bir sınav ile karşı karşıyadır. Küreselleşmenin etkisinin artması ile ortaya çıkan ‘yeni düzen’ ve ‘yeni düzensizlik’ tartışması, pandemi süreci ile birlikte yeniden alevlenmiştir. Tüm dünyanın tek gündemi haline gelen COVID-19, en eski iletişim mecralarından biri olan karikatür dünyasının da ana gündem maddesi olmuştur. Bağımsız karikatüristlerin öngörülemeyen bu yeni küresel düzeni eleştirel bir bakış açısı ile ele aldıkları görülmektedir. Küresel ekonominin aslında ne kadar dayanıksız olduğunu aktaran karikatüristler, siyasilerin ikiyüzlü ve popülist davrandıklarını okuyucuları için çizmekte ve eserlerinde küresel düzenin geleceğini sorgulamaktadırlar. Küreselleşmenin getirdiği risk sonucu ortaya çıktığı tartışılan pandeminin en büyük olumsuz etkisinin küresel düzenden faydalananlara değil sokaktaki insana ve topluma etkisi olduğu gerçeği de karikatüristler tarafından vurgulanmaktadır.