Matrisler


Aydın Y.

in: Matematik: İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri İçin, Dr. Öğr. Üyesi Didem Tetik Küçükelçi,Dr. Öğretim Üyesi Deniz Altun, Editor, İGÜ Yayınları, İstanbul, pp.252-273, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: İGÜ Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.252-273
  • Editors: Dr. Öğr. Üyesi Didem Tetik Küçükelçi,Dr. Öğretim Üyesi Deniz Altun, Editor
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Daha önce 5. Bölümde (Doğrular ve doğrusal fonksiyonlar) doğrusal (lineer) fonksiyonlardan

bahsedilmişti. Benzer şekilde ax + by = c formundaki bir denklem de lineer denklem olarak

adlandırılır. Bu denklemde x ve y bu denklemin bilinmeyenleri a ve b denklemin katsayıları

ve c ise bu denklemin sabitidir. 12. Bölümde ise lineer fonksiyonların bir uygulaması olarak

iki lineer denklemin bilinmeyenleri ( x, y ) ikilisinin ortak çözüm olarak Başa baş Noktası

ve Pazar Denge Noktasının bulunması verilmişti. Ekonomik analizlerde birden fazla lineer

denklemi (ya da eşitsizliği) aynı anda sağlayan ortak çözüm kümesinin bulunması önemli yer

tutmaktadır. Bu bölümde böylesi çözüm ya da çözüm kümelerinin varlığı ve çözümün nasıl

bulunduğu ile ilgili incelemelerimizde bize yardımcı olacak çeşitli yöntemler sunulacaktır.