PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


ŞEN S., GÜNEY S., GÜRÜL B.

International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.7, no.60, pp.2925-2938, 2020 (Peer-Reviewed Journal)