Genç Yetişkinlerde Okupasyonel Rol Dengelerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Yaman H., Bilsel B. A.

2. Bilsel Uluslararası Ahlat Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Bitlis, Turkey, 9 - 10 December 2023, vol.2, pp.1127-1135

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Bitlis
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1127-1135
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: Occupational balance is one of the original concepts in occupational therapy and affects the psychosocial structure of individuals. Occupations include all of a person's activities such as personal care, productivity, and leisure. In occupational balance, people must have a sufficient number and variety of occupations for themselves. The perception of balance is subjective; It is formed by being influenced by cultural values and environmental expectations. Activity role balance is associated with “well-being”. This study was planned to examine the activity role competencies of young people.

Materials and Methods: 34 young adults between the ages of 20-30 participated. Demographic characteristics of the participants were recorded. The study evaluated occupational balance with the Activity Role Balance Questionnaire-11 Turkish version (ARDA-11-T).

Results: The average age of the individuals participating in the study is 23.42 ± 2.80. 10 of the participants are men and 24 are women. As a result, the lowest scores in Activity-Role competence are respectively item 5 (Adequate time for things to be done) and item 9 (satisfaction with variety in activities); The highest score was found to be item 1 (Satisfaction with having enough work to do in a typical week).

 

Discussion: We think young adults are dissatisfied with their vocational diversity and need more time for vocational studies. Chasing the necessary, desired,  and compulsory readings for life in the difficulties of daily life can be overwhelming. Occupational therapists aim to enable individuals to successfully engage in a variety of occupations, regardless of their abilities. Advancing our understanding of occupational balance can enhance our ability to serve individually and socially. We suggest that a satisfactory state of occupational balance appears to be beneficial to health and well-being, but that further systematic studies are required to provide evidence of this potential causal relationship.

 

Amaç: Okupasyonel denge, ergoterapide orijinal kavramlardan biridir ve bireylerin psikososyal yapısını etkilemektir. Okupasyonlar kişinin kişisel bakım, üretkenlik ve boş zaman gibi aktivitelerin tümünü içerir. Okupasyonel dengede kişilerin kendisine göre yeterli sayıda ve çeşitlilikte okupasyonlarının olması beklenmektedir. Denge algısı özneldir; kültürel değerlerden ve çevresel beklentilerden etkilenerek oluşur. Aktivite rol dengesi “iyi olma hali” ile ilişkilidir. Bu çalışma, genç yetişkinlerin aktivite rol yeterliliklerini incelemek amacıyla planlandı.

 

Gereç ve Yöntem: 20-30 yaş aralığındaki 34 genç yetişkin katılım sağladı. Katılımcıların demografik özellikleri kaydedildi. Çalışmada okupasyonel denge Aktivite Rol Dengesi Anketi-11 Türkçe versiyonu (ARDA-11-T) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 23,42 ± 2,80 dir. Katılımcıların 10’u erkek ve 24’ ü kadındır. Sonuç olarak, Aktivite-Rol yeterliliğinde en düşük puanlar sırasıyla 5. madde (Yapılması gereken şeyler için yeterli zaman) ve 8. madde (aktivitelerdeki çeşitlilikten memnuniyet) ; en yüksek puan 1. madde (Sıradan bir haftada, yapmak için yeterli işin olması memnuniyeti) olarak saptanmıştır.

 

Tartışma: Genç yetişkinlerin okupasyonel çeşitliliğinde memnuniyetsizlik yaşadıklarını ve okupasyonlara yeteri kadar zaman ayıramadıklarını düşünmekteyiz. Günlük hayatın zorlukları içinde yaşam için gerekli, arzu edilen ve zorunlu okupasyonların peşinde koşmak bunaltıcı olabilir. Ergoterapistler, bireylerin yetenekleri ne olursa olsun, çeşitli okupasyonlarla başarılı bir şekilde meşgul olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Okupasyonel denge anlayışımızı ilerletmek, bireysel ve toplumsal hizmet etme yeteneğimizi geliştirebilir. Tatmin edici bir okupasyonel denge durumunun sağlığa ve refaha faydalı göründüğü, ancak bu potansiyel nedensel ilişkinin kanıtını sağlamak için daha fazla sistematik çalışmanın gerekli olduğunu düşünmekteyiz.