LAKOFF AND JOHNSON’S THEORY OF METAPHOR AND BURDEN METAPHOR IN COMPOUND VERBS IN OLD TURKISH AND MIDDLE TURKISH


AYDIN T.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.44, pp.163-181, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

G. Lakoff’s and M. Johnson’s theory of metaphor demonstrates that metaphor is not an only figure of speech, also a psychological and cognitive mechanism has an impact on perception and behavior. In the first chapter of this study; Lakoff’s and Johnson’s theory of metaphor and Turkish equivalents of their metaphor examples which they gave for English are mentioned. In the second chapter of this study; burden metaphor is diachronically traced in compound verbs which are established with tüşür-, kir-, kötür-, yüd-, tart-, çek- in the Old and Middle Turkish and compound verbs which are established with çek-, tart- are compared with Persian equivalents.
G. Lakoff ve M. Johnson’ın metafor kuramı, metaforun yalnızca bir edebî sanat olmayıp algı vedavranışlar üzerinde etkisi olan bir psikolojik ve bilişsel mekanizma olduğunu göstermektedir. Buçalışmanın ilk kısmında Lakoff ve Johnson’ın metafor kuramına değinilmekte, onların İngilizce içinverdikleri bazı metafor örneklerinin Türkçedeki mukabillerinden bahsedilmektedir. Çalışmanın ikincikısmında; Eski ve Orta Türkçede tüşür-, kir- kötür-, yüd-, tart-, çek- fiilleriyle kurulan birleşikfiillerde artzamanlı olarak yük metaforunun izi sürülmekte, çek- ve tart- fiilleriyle kurulan birleşikfiiller Farsça mukabilleriyle karşılaştırılmaktadır.