Digital Advertising for Companies to Change Their Communication Methods and Adapt to the New Process


Creative Commons License

Solak A. N., Sivaslıoğlu F.

BURSA 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITY AND SOCIAL SCIENCES , Bursa, Turkey, 10 - 12 May 2024, pp.151-152

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.151-152
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Advertising is a communication activity that allows reaching the target audience in marketing in order to promote products, services and ideas, attract interest and increase sales. Advertisements influence purchasing decisions by attracting the attention of customers with a combination of visual and auditory elements. An advertisement is an announcement that conveys the message using various media tools (television, radio, newspapers, magazines, the Internet, social media, and the outdoors). In the advertising sector, the sale of products and services, increasing the demand for the product, informing consumers, creating a brand image, etc. there are such basic purposes. The most popular ads from the past to the present can be counted as print advertising, broadcast advertising, outdoor advertising and digital advertising. Digital advertising, which is the subject of this study, is the platform on which a company advertises its brand, product or service using the Internet and digital communication channels. Digital advertising increases brand awareness, improves product sales, creates qualified potential customers, ensures repeat purchases. Nowadays, with the spread of the Internet, the first way to promote a company is digital marketing and digital advertising. There are 5.16 billion active internet users in the world. This corresponds to 64.4% of the world's population. 60% of the total population, so 4.76% billion are also social media users. Companies that take this fact into account have helped the growth and development of the digital advertising ecosystem by making their investments in this direction. Along with digitalization, digital investments are also maintaining their rise. According to the report of the Deloitte consultancy company; the investments made in digital advertising in the first six months of 2023 compared to the same period of the previous year, a total of 24 billion 710 million TL with a growth of 75.59%. The budget transferred to digital also reached 65.87% of the total investments. The amount of 39 billion 524 million TL of ads directed to digital has been determined as clickthrough and impression type applications on social media. The budget of the content shared by brands with their viewers is 3 billion 269 million TL. has been. In this study, it is aimed to evaluate digital advertising applications and to provide scientific contribution specific to the field. 

Reklam, ürün, hizmet ve fikir tanıtımı yapmak, ilgi çekmek ve satışları artırmak amacı ile pazarlamada hedef kitleye ulaşmayı sağlayan bir iletişim faaliyetidir. Reklam, görsel ve işitsel unsurların bir araya gelmesiyle müşterilerin dikkatlerini çekerek satın alma kararlarını etkilemektedir. Reklam, çeşitli medya araçlarını (televizyon, radyo, gazete, dergi, internet, sosyal medya ve açık hava) kullanarak mesajı ileten bir duyurudur. Reklam sektörünün, ürün ve hizmet satışı, ürüne olan talebin artırılması, tüketicilerin bilgilendirilmesi, marka imajı oluşturma vb. gibi temel amaçları bulunmaktadır. Geçmişten günümüze en popüler reklamlar, basılı reklam, yayın reklamcılığı, açık hava reklamcılığı ve dijital reklamcılık olarak sayılabilir. Bu çalışmanın konusu olan dijital reklamcılık, bir şirketin internet ve dijital iletişim kanallarını kullanarak markasını, ürününü veya hizmetini tanıttığı platformdur. Dijital reklamcılık, marka bilinirliğini artırır, ürün satışlarını iyileştirir, nitelikli potansiyel müşteri oluşturur, satın almaların tekrarlanmasını sağlar. Artık günümüzde internetin yaygınlaşması ile bir şirketi tanıtmanın birinci yolu dijital pazarlama ve dijital reklamcılıktır. Dünyada 5.16 milyar aktif internet kullanıcısı bulunmaktadır. Bu da dünya nüfusunun %64.4’üne denk gelmektedir. Toplam nüfusun %60’ı yani 4.76 milyarı da sosyal medya kullanıcısıdır. Bu gerçeği dikkate alan şirketler yatırımlarını bu doğrultuda yaparak, dijital reklamcılık ekosisteminin büyümesi ve gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Dijitalleşme ile birlikte dijital yatırımlar da yükselişini korumaktadır. Deloitte danışmanlık şirketinin raporuna göre; 2023’ün ilk altı ayında dijital reklamlara yapılan yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine göre, %75,59 büyüme ile toplam 24 milyar 710 milyon TL. olmuştur. Dijitale aktarılan bütçe de toplam yatırımların %65,87’sine ulaşmıştır. Dijitale yönlendirilen reklamların 39 milyar 524 milyon liralık tutarı sosyal medyada tıklanma ve gösterim türü uygulamalar olarak tespit edilmiştir. Markaların izleyicileri ile paylaştığı içeriklerin bütçesi ise, 3 milyar 269 milyon TL. olmuştur. Bu çalışmada, dijital reklamcılık uygulamalarını değerlendirmek ve alana özgü bilimsel katkı sunmak amaçlanmaktadır.