İşletmelerde Ölçek, Ekonomik Faaliyet Grubu ve Tehlike Sınıfı Değişkenlerinin İş Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi: Metal Sektörü, Denizli İli Örneği


ARPAT B., ÖZKAN Y.

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.20, no.5, pp.359-382, 2018 (Peer-Reviewed Journal)