DUCK SYNDROME IN SOCIAL MEDIA: AN ASSESSMENT THROUGH INSTAGRAM


Creative Commons License

ATAR Ö. G., ULUSOY Ş.

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.39, pp.925-951, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Socialmedia is an extremely common and increasingly popular communication medium. In socialmedia, individuals share how they want to show and present themselves. At Stanford University, the definition of "ducksyndrome" was made to see that people were successful and happy without making any effort from outside. According to Goffman, people constantly review their performance while performing it against to others and idealize their performances to impress their followers. In this context, it was aimed to reveal the presence of "ducksyndrome" in social media, based on Goffman's "Spread Impression Theory". Within the scope of the study, due to the impossibility of following and reviewing all Instagram posts , 20 active Instagram users were randomly selected and their shares were followed during the period of 18 November 2019 – 25 November 2019 and these data were compared with the in-depth interview.
Sosyal medya günümüzde son derece yaygın ve popülerliği gittikçe artan bir iletişim ortamıdır. Sosyal medyada bireyler kendilerini nasıl göstermek, sunmak istiyorsa o yönde paylaşımda bulunmaktadırlar. Stanford Üniversitesi’nde kişilerin hayatlarına dışarıdan bakıldığında hiç çaba göstermeden başarılı ve mutlu olduklarının görülmesine “ördek sendromu” tanımı yapıldı. Çalışmanın temelini Goffman’ın Yayılan İzlenim Kuramı oluşturmaktadır. Goffman, günlük hayatın çoğu zaman daha gerçek ve genel olarak prova edilmeden sunulan performansları kapsadığını savunur. Goffman’a göre kişiler başkalarının karşısında bir performans ortaya koyarken performanslarını sürekli gözden geçirirler ve kendisini izleyenleri etkilemek için performanslarını idealize ve estetize ederler. Bu bağlamda Instagram’da bireyler kendilerini nasıl göstermek, sunmak istiyorsa o yönde paylaşımda bulunmaktadırlar. Çalışma kapsamında tüm Instagram gönderilerini takip edip incelemek olanaksızdır. Bu nedenle 20 aktif Instagram kullanıcısı rastgele seçilerek 18 Kasım 2019 – 25 Kasım 2019 tarih aralığı boyunca paylaşımları takip edilmiştir. Daha sonra bu kullanıcılar ile sosyal medya aracılığıyla haberleşerek hazırlanan sorular sorulmuştur. Bu sorulara verilen yanıtlar ve sosyal medya paylaşımları karşılaştırılarak analiz yapılmıştır. Kişilerin görselleri ve ismi, mahremiyetin zedelenmemesi amacıyla saklı tutulmuştur. Goffman’ın kuramsal temelini oluşturan parametreler temel alınarak, bireylerin kendilerini Instagram gönderileri aracılığıyla nasıl sunduklarına bakılarak daha sonra yapılan derinlemesine görüşme ile bu veriler karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda araştırmada Goffman’ın “Yayılan İzlenim Kuramı” temel alınarak sosyal medyada “ördek sendromu” varlığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında tüm Instagram gönderilerini takip edip incelemek olanaksızdır. Bu nedenle 20 aktif Instagram kullanıcısı rastgele seçilerek, 18 Kasım 2019 – 25 Kasım 2019 tarih aralığı boyunca, paylaşımları takip edilmiş ve daha sonra yapılan derinlemesine görüşme ile bu veriler karşılaştırılmıştır.