CHALLENGES AND AFFECTING ELEMENTS OF FAMILY MEMBERS CARING AT HOME TO ELDERLY CARE


Creative Commons License

ÇAKIR G., YAMAN Ö.

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, vol.0, no.18, pp.104-124, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 18
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.46218/tshd.983990
  • Journal Name: Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.104-124
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to determine the difficulties experienced by the individuals who give care to the elderly who are 60 years of age and older and need care at home, and to reveal the factors that feed these difficulties. For this purpose, qualitative research method and case study design were used, semi-structured in-depth interviews were conducted with 19 caregivers and observations were made. The obtained data were transferred to Maxqda Qualitative Data Analysis Program and analyzed with descriptive analysis. Some methods have been applied for the study to gain credibility, transferability and consistency. As a result of the research, caregivers; It has been determined that they experience psychological, physical, economic and social difficulties, their sleep patterns are disturbed, they encounter problems in cleaning and they have difficulties due to the physical conditions of the house they live in. To these difficulties; It has been observed that the personality characteristics of the elderly and the caregiver, together life experiences and family support have an effect. As a result, in order to minimize the difficulties experienced, local and national regulations should be made based on the determined impact factors.
Bu araştırmada 60 yaş ve üzeri bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara, evde bakım veren bireylerin ne gibi zorluklar yaşadıklarını tespit etmek ve bu zorlukların hangi unsurlardan beslendiğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılmış, 19 bakım veren ile yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiş ve gözlem yapılmıştır. Elde edilen veriler Maxqda Nitel Veri Analiz Programına aktarılmış ve betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Çalışmanın inanırlık, aktarılabilirlik ve tutarlılık özellikleri kazanması için bazı yöntemler uygulanmıştır. Araştırma sonucunda bakım verenlerin; psikolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal zorluklar yaşadıkları, uyku düzenlerinin bozulduğu, temizlik ve yaşanılan konutun fiziksel şartlarından ötürü sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu zorluklara; yaşlı ile bakım verenin kişilik özelliklerinin, birlikte yaşam deneyimlerinin ve aile desteğinin etki ettiği görülmüştür. Sonuç olarak yaşanan zorlukların asgari düzeye indirgenmesi için tespit edilen etki unsurlarından yola çıkarak yerel ve ulusal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.