Presenteizm ile Tıbbi Hata Yapma Eğilimi Arasındaki İlişki: Hemşireler Üzerine Bir Araştırma


OKTAY S., ALPER AY F.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.1-8, 2022 (Peer-Reviewed Journal)