GREEN LOGISTICS APPLICATIONS WITHIN THE SCOPE OF SUSTAINABLE LOGISTICS IN LOGISTICS ENTERPRISES


Creative Commons License

Sivaslıoğlu F.

ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ, Mersin, Turkey, 16 - 17 November 2023, pp.86-87

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.86-87
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Sustainability and green logistics gain importance when the issues of preserving the natural

balance and minimizing resource consumption are considered. In logistics activities, some

situations affect the natural environment during the process from the production point of the

products to the final consumer. Sustainable and green logistics applications are seen as an

important strategy for solving problems such as global warming, climate change, and drought.

In addition, the turn-to-green activities within the scope of sustainability are based on

disseminating efficient and effective use of resources. In recent years, enterprises have been

making efforts to be sensitive to the environment by adopting the philosophy of ”logistics for a

livable world". The share of vehicles in the environmental damages caused by air pollution,

and negative trends in emission values in the activities of logistics enterprises is great.

Logistics enterprises should develop strategies and tactics in economic, social, and

environmental terms by identifying environmental risks and complying with legal regulations.

Customers prefer that products and services do not harm nature, the environment, or humanity

and that businesses are sensitive to these issues. This study aims to raise awareness of

environmental approaches by addressing the issue of green logistics in sustainable logistics

applications. In the study, “All Fields” was entered into the Web of Science database and the

results of the studies conducted separately in both concepts of “Sustainable Logistics” and

“Green Logistics” were examined. 412 results were achieved as sustainable logistics and

1,033 results were achieved as green logistics. It is thought that this study may be useful for

research on sustainability and green logistics.

Doğal dengenin korunması ve kaynak tüketiminin en aza indirilmesi konuları ele alındığında

sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik önem kazanmaktadır. Lojistik faaliyetlerde ürünlerin üretim

noktasından nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte doğal çevreyi etkileyen durumlar

ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir ve yeşil lojistik uygulamaları, küresel ısınma, iklim değişikliği,

kuraklaşma gibi sorunların çözümünde önemli bir strateji olarak görülmektedir. Ayrıca

sürdürülebilirlik kapsamında yeşile dönüş faaliyetleri, kaynakların verimli ve etkili kullanımının

yaygınlaşmasını temel almaktadır. Son yıllarda işletmeler “yaşanabilir dünya için lojistik”

felsefesini benimseyerek çevreye karşı duyarlı olma çabalarında bulunmaktadırlar. Lojistik

işletmelerin faaliyetlerinde hava kirliliği, emisyon değerlerindeki olumsuz gidişat gibi çevreye

verilen zararlarda taşıma araçlarının payı büyüktür. Lojistik işletmeler çevresel riskleri tespit

ederek ve yasal mevzuatlara uyarak ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan strateji ve

taktikler geliştirmelidirler. Müşteriler ürün ve hizmetlerin doğaya, çevreye, insanlığa zarar

vermemesini ve işletmelerin bu konulara duyarlı olunmasını tercih etmektedirler. Bu

çalışmada, sürdürülebilir lojistik uygulamalarında yeşil lojistik konusuna değinilerek çevreci

yaklaşımlarda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Çalışmada Web of Science veri tabanında

“All Fields” girilerek “Sustainable Logistics” ve “Green Logistics” konularında literatür taraması

yapılmış her iki kavramda ayrı ayrı yapılmış çalışmaların sonuçları incelenmiştir. Sürdürülebilir

lojistik olarak 412, yeşil lojistik olarak da 1,033 sonuca ulaşılmıştır. Bu çalışmanın,

sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik ile ilgili yapılacak araştırmalara yararlı olabileceği

düşünülmektedir.