BORSA İSTANBUL'DA HAFTANIN GÜNÜ ANOMALİSİ; GARCH MODEL ANALİZİ


ÖNCÜ M. A., ÜNAL A., DEMIREL O.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.13, no.3, pp.521-534, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to investigate the Day of the Week Effect (DWE) in Borsa Istanbul BIST-100 Index. For this purpose, the dataset of closing prices of the firms was gathered from 03.01.2005 to 06.11.2015. The data transformed to return series by taking logarithmic differences, and analyzed with GARCH (1,1) Model. According to the findings, although the coefficients representing the returns of Monday and Thursday are statistically significant, the returns of the trading days of the week are equal. Consequently, for the related period, DWE did not detected in BIST-100 Index.
Bu araştırmanın amacı, Borsa İstanbul BIST-100 Endeksi'nde Haftanın Günü Anomalisinin varlığını araştırmaktır. Bu amaçla 03.01.2005-06.11.2015 döneminde firmaların kapanış fiyatları veri seti olarak kullanılmıştır. Veriler logaritmik farkları alınarak getiri serilerine dönüştürülmüş ve GARCH (1,1) Model analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre Pazartesi ve Perşembe günlerinin getirilerini temsil eden katsayıların anlamlı çıkmasına rağmen, haftanın işlem günlerine ait ortalama getiriler birbirine eşittir. Sonuç olarak, incelenen dönemde BIST-100 endeksinde Haftanın Günü Anomalisine rastlanmamıştır.