A Research on The Effectiveness of Monetary Policy in the Turkish Economy in the Post-2000 Period


Kantarcı T.

TNKU FEAS 1st International Symposium on Political Scienece and Public Administration, Tekirdağ, Turkey, 11 - 13 October 2023, pp.57-58

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57-58
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Monetary policy, as one of the economic policy tools, is important for the management of the macroeconomy. Monetary authorities, which are responsible for the implementation of monetary policy, try to achieve final goals by using monetary policy variables such as money supply and interest rate. The process in question is called monetary policy. Monetary authorities use monetary policy tools when implementing monetary policy decisions. Monetary authorities responsible for the implementation and management of monetary policy are referred to as central banks. While implementing monetary policy, the central bank tries to achieve the ultimate goals it has set by using monetary policy tools. In this context, monetary authorities play a very important role in determining the most appropriate policy for the economy by using various monetary policy tools. Therefore, it is important to implement monetary policy effectively and correctly. Monetary policy strategies result in various effects during periods of expansion and contraction of the economy. For this reason, significant differences may occur between periods. In this study, the effectiveness of the monetary policy strategy is tried to be discussed from a periodic perspective in the light of the developments that occurred in the post-2000 period, specifically in the Turkish Economy. In this context, it is planned to shed light on policy instruments and targets regarding the basic practices of monetary policy strategy in the light of global developments, especially the 2001 crisis. In this way, recent developments and the effectiveness of policy strategies in parallel with these developments will be emphasized.

Para politikası iktisat politikası araçlarından biri olarak makroekonominin yönetimi açısından önem  taşımaktadır. Para politikasının uygulanmasından sorumlu olan para otoriteleri, para arzı ve faiz oranı gibi para politikası değişkenlerini kullanarak nihai hedeflere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Söz konusu süreç, para politikası olarak adlandırılmaktadır. Para otoriteleri, para politikası kararlarını uygularken para politikası araçlarını kullanmaktadır. Para politikasının uygulanması ve yönetiminden sorumlu olan para otoriteleri ise, merkez bankaları olarak ifade edilmektedir. Merkez bankası para politikasını uygularken, para politikası araçlarını kullanarak belirlediği nihai hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, para otoriteleri çeşitli para politikası araçlarını kullanarak ekonomi için en uygun politikanın belirlenmesinde çok önemli rol üstlenmektedirler. Dolayısıyla, para politikasının etkin ve doğru bir biçimde uygulanması önem arz etmektedir. Para politikası stratejileri, ekonominin genişleme ve daralma dönemlerinde çeşitli etkilerle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle dönemler açısından önemli farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye Ekonomisi özelinde 2000 yılı sonrası dönemde ortaya çıkan gelişmeler ışığında para politikası stratejisinin etkinliği dönemsel bir perspektif ile ele alınmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda başta 2001 krizi olmak üzere, küresel gelişmeler ışığında para politikası stratejisine yönelik temel uygulamalara ilişkin olarak politika araçları ve hedeflerinin açıklanması planlanmaktadır. Bu şekilde son dönemde ortaya çıkan gelişmeler ve bu gelişmelere paralel olarak politika stratejilerinin etkinliği vurgulanmaya çalışılacaktır.