FACTORS AFFECTING THE PROTIFABILITY OF BRANCHES AND INSURANCE SECTOR PROFITABILITY EFFECT OF THESE FACTORS ON TRAFFIC INSURANCE IN TURKEY


TEMUR A.

Akademik Hassasiyetler, vol.5, no.10, pp.305-330, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 10
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Akademik Hassasiyetler
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.305-330
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

The Turkish insurance sector has long been a locomotive in production and is undoubtedly the branch of the Motorways Compulsory Financial Accountability (Traffic) Insurance of Motor Vehicles. In today’s modern life, people’s economic assets which are the most dangerous for themselves and third parties are their vehicles on the road. In order to avoid the destructive effects of the damages that this danger will cause, first of all, risk, insurance and responsibility concepts must be explained. Therefore, in our article, between the years 2010-2017 traffic premiums written in the insurance industry in Turkey, earned premiums, claims, claims/premium ratio were examined. The effect of sectoral losses in this period on the profitability of the sector was analyzed. As a result of the sector’s profitability in the first part of our study, definitions and general information about risk and insurance are discussed and in the second part, traffic insurance data are examined. The performance values of the traffic branch varying from year to the year 2010-2017 were examined by accepting data in the conclusion section, and suggestions were made to increase the profitability of the sector which is negatively affected by the damages of the branch as the spare parts prices can be easily reflected to the cost of the damaged file, in spite of the decreasing prices due to free tariffs and competition.
Türk sigorta sektörünün uzun zamandan beri üretimdeki lokomotifi şüphesizKarayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortaları branşıdır.Günümüz modern yaşamında insanların kendileri ve üçüncü kişiler için en çok tehlikeyaratan iktisadi kıymetleri, karayolunda seyir halindeki araçlarıdır. Bu tehlikeninyaratacağı zararların yıkıcı etkilerinden korunmak için öncelikle risk, sigorta vesorumluluk kavramlarının izahı icap etmektedir. Bu nedenle, makalemizde 2010-2017yılları arasında Türkiye’de trafik sigortaları branşında yazılan prim, kazanılmış prim,hasar, hasar/prim oranı incelenmiştir. Bu dönemde oluşan branş zararlarının sektörkarlılığına etkisi irdelenmiştir. Sektör karlılığına etkinin sebebi olarak çalışmamızın ilkbölümünde risk ve sigortacılık ile ilgili tanımlar ve genel bilgiler ele alınmış, ikincibölümde trafik sigortacılığına ait veriler incelenmiştir. Trafik branşının 2010-2017yılları arasında yıl bazında değişen performans değerleri veri kabul edilerek incelenmiş,sonuç bölümünde ise serbest tarife ve rekabet nedeniyle düşen primlere karşılık, artanyedek parça fiyatlarının hasar dosyası maliyetlerine kolayca yansıtılabilmesi nedeniylebranşın zarar yazmasından olumsuz etkilenen sektör karlılığının artırılması yönündeönerilerde bulunulmuştur.