SUPERSTROKE VE SUPERBLUR SANAT


Creative Commons License

Cançat A.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilinler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.44, pp.41-48, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışmada, etkin olarak sanat faaliyetlerini sürdürmeye devam eden, fakat çok fazla bilinmeyen ve telaffuz edilmeyen, Superstroke ve Superblur sanat hareketlerine değinilmiştir. Geçmiş akım ve anlayışlardan etkilenen, fakat farklı bir duruşla varlıklarını gösteren bu sanat hareketleri, amaçlarını belirten bildirilerini yayınlamışlardır. Özellikle Kübizm, Ekspresyonizm ve Puantilizm gibi sanat akımlarından ilham alan tepkili sanat hareketleri, farklı teknik ve sembol kullanımı ile oluşturdukları üretimleriyle sanat tarihi içerisinde ilgi çekicidirler. Bu tepkiler; Batı’lı anlayışlara bağlı kalmadan ve var olan resim geleneklerinden de yola çıkılarak kendine özgü yeni üslûplar yaratılabileceğine dairdir. Çünkü, bazı ülkeler bu yaklaşımlarla süregelen sanat üslûplarında bir yön değişikliği içerisine girebilmiştir. Bu anlayışlarla, araştırmada Superstroke ve Superblur sanat hareketleri, hem birbirleri arasında hem de diğer akımlarla birlikte karşılıklı olarak ve sanatçılardan örneklerle değerlendirilmiştir.