AN INTERVENTION STUDY ABOUT DIARY PRODUCT PORTION KNOWLEDGE OF THE PARENTS OF PRE-SCHOOL CHILDREN: EDUCATION WITH THE NATIONAL NUTRITIONAL GUIDELINE VISUALS


Can B., Güler Baysoy N.

ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Erzurum, Turkey, 6 - 08 November 2021, pp.836-838

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.836-838
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Sağlıklı ve yeterli beslenme, çocukluk döneminden öğrenilmeye başlayan bir yaşamsal faaliyettir. Yeterli beslenmenin sağlanması için gerekli olan tutum ve davranışların başında ise porsiyon kontrolü gelmektedir. Annelerin çocuk beslenmesindeki rolü göz önüne alınarak; bu çalışmanın amacı, 3-6 yaş arası çocuğu olan annelere süt ve süt ürünleri porsiyonlarını öğretmek için Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER-2015) görselleri kullanılarak hazırlanmış bir eğitimin etkinliğini ölçmektir. Yöntem: Eğitim başarısını ön test-son test uygulayarak ölçen bu müdahale çalışması Etik Kurul'dan onay alındıktan sonra, örneklem hesabına göre minimum 154 anneye ulaşacak biçimde İstanbul Beylikdüzü ilçesinde 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Eğitim materyalleri ve anket soruları yapılan pilot uygulamalar ile denenip güncellendikten sonra kullanılmıştır. Eğitim içeriği, süt grubu ürünlerinin önemine ve süt porsiyonu kavramına odaklıdır ve resimler/parmak ölçümü gibi görsel yönlerle desteklenmiştir. Ön-test/son-test anketleri, ebeveynin her bir süt ürünü için porsiyon hesabı yapıp yapamadığını ve çocuğuna günlük yeterli süt grubu yedirip yedirmediğini hesaplama becerisini ölçmektedir. Analizler SPSS versiyon 17.0 ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların bilgi düzeyi değişimlerini değerlendirmek üzere bağımlı gruplar için McNemar ki-kare ve bağımlı gruplarda t-testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 179 anne; süt, yoğurt, kefir, beyaz ve kaşar peynir, ayran ve diğer süt ürünlerindeki porsiyon hesaplamalarında ilerleme kaydetmiştir. Ayrıca eğitim sonrasında, kalsiyum yetersizliğinde görülen hastalıklar sorusu hariç (p=0,20) tüm sorularda verilen cevapların anlamlı olarak olumlu yönde değiştiği (p<0,001) belirlenmiştir. Ön-test/son-test toplam puanları karşılaştırıldığında benzer sonuç elde edilmiştir (bağımlı gruplarda t testi değeri=17,32; p<0,001). Sonuç: Porsiyon bilgisi eğitimlerinin çeşitli görseller kullanarak yapılması faydalıdır. Bireylerin bu konuda eğitilmesi ile bilimsel araştırmaların temeli olan besin tüketim sıklığı/anketlerinin daha doğru bilgi sağlayacağı öngörülebilir. Çocuk beslenmesinde oldukça önemli bir yeri olan "anneler" doğru ve sağlıklı beslenme hakkında eğitilmesi gereken grupların başında gelmektedir. Gelecekteki çalışmalar, bu grup üzerinde yoğunlaşmalı ve eğitim materyallerinin duyusal çeşitliliği, işlevselliği araştırılmalıdır.