Assoc. Prof. ALİ ÇELİK


FACULTY OF APPLIED SCIENCES, ELECTRONIC COMMERCE AND MANAGEMENT


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

50

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

33

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

40

H-Index (TrDizin)

3

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2020 - Continues

2020 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri (Dr), Turkey

2014 - 2019

2014 - 2019

Doctorate

Aydin Adnan Menderes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Aydin Adnan Menderes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

2012 - 2013

2012 - 2013

Postgraduate

Vytautas Magnus University, Faculty Of Economics And Management, Department Of Economics, Lithuania

2007 - 2011

2007 - 2011

Undergraduate

Aydin Adnan Menderes University, Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Uluslararası emek gücü standartlarındaki değişimin BRICS ve Türkiye’xxnin dış ticaret yapılarına etkilerinin analizi

Aydin Adnan Menderes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr)

2014

2014

Postgraduate

2008 ekonomik krizinin AB üyesi eski Doğu Bloğu ülkeleri arasından Litvanya ve Türkiye örnekleminde karşılaştırılmalı analizi

Aydin Adnan Menderes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Associate Professor

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF APPLIED SCIENCES, ELECTRONIC COMMERCE AND MANAGEMENT

2021 - 2023

2021 - 2023

Assistant Professor

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF APPLIED SCIENCES, ELECTRONIC COMMERCE AND MANAGEMENT

2020 - 2021

2020 - 2021

Assistant Professor

Istanbul Gelisim University, SCHOOL OF APPLIED SCIENCES, INTERNATIONAL TRADE

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Staj Başkanı

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF APPLIED SCIENCES

2020 - 2023

2020 - 2023

Internship Committee Member

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF APPLIED SCIENCES

2020 - 2021

2020 - 2021

Dijital Tanım Ekibi Üyesi

Istanbul Gelisim University, SCHOOL OF APPLIED SCIENCES, INTERNATIONAL TRADE

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat

Undergraduate

Undergraduate

Mikro Ekonomi

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İktisat

Undergraduate

Undergraduate

Makroekonomi

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası İşletmecilik

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

Undergraduate

Undergraduate

Serbest Bölge Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Para Teorisi ve Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Elektronik Ticaret

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Serbest Bölge Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Yabancı Dil

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İktisat

Advising Theses

Advising Graduates (Non-Thesis)

2023

2023

Masters (Non-Thesis)

Sanallık ve Post-Modern Yönetim Kuramları

Çelik A.

M.ÇAYIROĞLU(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Dünyada ve Türkiye’de İhracat Kontrolleri: COVİD-19 Ekseninden Değerlendirilmesi

Çelik A.

E.GÜREL(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Dünya Ticaretinde Çin ve Covid-19 Etkisi

Çelik A.

E.YILDIRIM(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Rezerv Para Olan Amerikan Doları Ve Buna Karşın Alternatif Rezerv Para Arayışları

Çelik A.

H.KAPLAN(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

SAVAŞ VE ULUSLARARASI TİCARET İLİŞKİSİ: UKRAYNA- RUSYA SAVAŞI ÖRNEĞİ

Çelik A.

A.AMANOVA(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

DENİZ TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE İNOVASYON FAKTÖRLERİ

Çelik A.

F.CERAN(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

OECD ülkelerinde Ortalama Çalışma Saatleri ve Emek Üretkenliğinin İşsizlik Oranlarına Etkisinin Araştırılması

ÇELİK A.

5th International Congress on Economics, Finance & Energy (EFE’2022), 04 September 2022

2020

2020

Ülkelerin Sahip Olduğu Teknoloji Düzeyi Ekonomik Başarının Kaldıracı mı? Gelişmiş Ülkeler Örneği

Çelik A., Akdağ N.

Gelisim-UWE 4th International Conferance on Economics and Finance, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2020 Creative Commons License

2020

2020

Seçilmiş OECD Ülkelerinde Yenilikçi Faaliyetlerin Kadın İstihdamı Üzerindeki Etkisi

ÇELİK A., AKDAĞ N.

ICOMEP’20-Autumn Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2020

2018

2018

Sermayenin Yeni Mekan Arayışları: İzmir İnşaat Sektörü Örneği

ÖZKAN S. P., HAZAR D., ÖZYİĞİT M., ÇELİK A.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu, Turkey, 7 - 09 November 2018

2018

2018

Türkiye’xxde 1980 Sonrası Reel Asgari Ücretin Belirleyicileri

ÖZYİĞİT M., ÇELİK A., PETEK A.

1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi, 26 - 28 April 2018

2016

2016

İktisadi Kriz, Asimetrik Bilgi Sorunu ve Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Tayınlamasına Yönelik Bir Model Analizi

PETEK A., ÇELİK A.

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), 14 - 16 October 2016

2015

2015

Türkiye’de Kriz ve Çocuk İşgücünün İstihdamı Üzerindeki Gelir ve İkame Etkileri

PETEK A., ÇELİK A., ÖZYİĞİT M.

ECON ANADOLU 2015 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, 10 - 12 June 2015

Books & Book Chapters

2023

2023

2008 İktisadi Krizinin Ardından Türkiye Ekonomisinin Kaldor Yasası Bağlamında İncelenmesi: Kalıntılarla Genişletilmiş (RALS) Eşbütünleşme Yaklaşımı

ÇELİK A.

in: Ekonomi ve Finans Politikaları Üzerine Çalışmalar, Dr. Demet Eroğlu Sevinç, Doç. Dr. Gönül Yüce Akıncı, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.131-149, 2023

2023

2023

Doğrusal Olmayan ve Fourier Temelli Birim Kök Testleriyle Dış Borçların Sürdürülebilirliği: MINT Ülkelerinden Ampirik Kanıtlar

ÇELİK A.

in: Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar- I, Doç. Dr. Nüket Kırcı Çevik (ed), Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.187-209, 2023

2022

2022

Emek Gücü Standartları ile İhracat Arasındaki İlişkinin Araştırılması: BRICS-T Ülkeleri için Panel Nedensellik Bulguları

ÇELİK A.

in: Ekonomi ve Finans Alanındaki Uygulamaların Ampirik Sonuçları-2, Doç.Dr.Şahin KARABULUT, Editor, Ekin Yayınevi, pp.233-246, 2022

2021

2021

Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Çelik A.

in: İktisat Alanında Seçilmiş Konular, Dr. Gökhan Sümer, Editor, Eflatun Yayınevi, İstanbul, pp.247-273, 2021

2021

2021

2008 Krizi Sonrası Türkiye'de Döviz Kurunu Etkileyen Seçilmiş Değişkenlerin Yapısal Kırılmalı Analizi

ÇELİK A., AKDAĞ N.

in: İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları, Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, pp.212-228, 2021

2019

2019

Sermayenin Yeni Mekan Arayışları: İzmir İnşaat Sektörü Örneği

HAZAR KALONYA D., ÖZTÜRK S. P., ÖZYİĞİT M., ÇELİK A.

in: Göç-Mekan-Siyaset Toplumsal-Mekansal Hareketlilikler ve Planlama, , Editor, Berk Matbaacılık, pp.256-301, 2019 Sustainable Development

2019

2019

Sermayenin Yeni Mekan Arayışları: İzmir İnşaat Sektörü Örneği

HAZAR D., ÖZKAN S. P., ÖZYİĞİT M., ÇELİK A.

in: Göç Mekan Siyaset: Toplumsal-Mekansal Hareketlilikler ve Planlama, , Editor, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, pp.256-301, 2019

2016

2016

İKTİSADİ KRİZ, ASİMETRİK BİLGİ SORUNU VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ TAYINLANMASINA YÖNELİK BİR MODEL ANALİZİ

ÇELİK A., PETEK A.

in: ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, KALKAN Gürkan, Editor, LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, pp.1-22, 2016

Scientific Refereeing

May 2024

May 2024

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2024

May 2024

Mali Çözüm

National Scientific Refreed Journal

April 2024

April 2024

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2024

March 2024

Mali Çözüm

National Scientific Refreed Journal

March 2024

March 2024

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2024

March 2024

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul Gelisim University, Turkey

February 2024

February 2024

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Journal Indexed in SSCI

February 2024

February 2024

Journal of Urban Management

SCI Journal

February 2024

February 2024

Ekoist journal of econometrics and statistics (Online)

National Scientific Refreed Journal

February 2024

February 2024

ENVIRONMENT, DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE THEORY AND PRACTICE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Journal Indexed in SCI-E

February 2024

February 2024

Scientific Publication

Istanbul Gelisim University, Turkey

February 2024

February 2024

Scientific Publication

Istanbul Gelisim University, Turkey

December 2023

December 2023

Mali Çözüm

National Scientific Refreed Journal

November 2023

November 2023

ENVIRONMENT, DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE THEORY AND PRACTICE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

National Scientific Refreed Journal

November 2023

November 2023

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation

National Scientific Refreed Journal

November 2023

November 2023

Scientific Publication

Istanbul Gelisim University, Turkey

October 2023

October 2023

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2023

August 2023

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2023

July 2023

ENVIRONMENT, DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO THE THEORY AND PRACTICE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Journal Indexed in SCI-E

July 2023

July 2023

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

Journal Indexed in SCI-E

June 2023

June 2023

Scientific Publication

Istanbul Gelisim University, Turkey

June 2023

June 2023

Scientific Publication

Istanbul Gelisim University, Turkey

June 2023

June 2023

Scientific Publication

Istanbul Gelisim University, Turkey

June 2023

June 2023

Scientific Publication

Istanbul Gelisim University, Turkey

February 2023

February 2023

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2022

June 2022

Bulletin of economic theory and analysis (Online)

National Scientific Refreed Journal

April 2022

April 2022

Scientific Publication

Istanbul Gelisim University, Turkey

April 2022

April 2022

Scientific Publication

Istanbul Gelisim University, Turkey

June 2021

June 2021

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Awards

May 2024

May 2024

2023 Yılı Akademik Performans Ödülü

İstanbul Gelişim Üniversitesi

January 2024

January 2024

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı

Tübitak

January 2023

January 2023

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı

TübitakCitations

Total Citations (SCOPUS): 33

h-index (SCOPUS): 3

Jury Memberships

September-2023

September 2023

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Aydın Üniversitesi

August-2023

August 2023

Post Graduate

Post Graduate - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

July-2023

July 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

June-2023

June 2023

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Kültür Üniversitesi

February-2023

February 2023

Post Graduate

Post Graduate - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

August-2022

August 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

July-2022

July 2022

Post Graduate

Post Graduate - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

May-2022

May 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi