General Information

Institutional Information: Vocational School Of Health Services, First And Emergency Aid
Research Areas: Health Sciences

Metrics

Publication

42

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Open Access

29
UN Sustainable Development Goals

Biography

Öğr. Gör. Ayşe Mücella SOYDAN

·         1954 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul’ da tamamladı.

·         1971 – 1975 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda lisans eğitimini aldı.

·         1975- 1981 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Lisesinde Öğretmen Hemşire ve Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

·         25 Haziran 1984 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma Uygulama Merkezinde göreve başladı. Aynı yıl Prof. Dr. Türkan Saylan ile birlikte Sosyal Hizmetler Ünitesini kurdu.

o   1984- 1999 yılları arasında İstanbul Lepra Hastanesinde Sosyal Hizmetler Bölüm Sorumlusu olarak görev yaptı.

o   1984 yılında İstanbul Liseleri Lepra Eğitim Programını düzenledi.

o   Ağustos 1985’ de Doğu Anadolu (Van- Erciş Bölümü) Alan Çalışması’ na katıldı.

o   Çalıştığı yıllarda İstanbul’da yaşayan lepralı hastaların sosyo-ekonomik durumlarını anlamaya ve çözümlemeye yönelik ev ziyaretlerinde bulundu.

o   Prof. Dr. Türkan Saylan önderliğinde; ekibi ile birlikte, özellikle kırsal kesimde yaşayan hastaları üretken kılmayı amaçlayan “Proje Çalışmaları” nı ve hasta çocuklarının okur- yazarlık oranını, eğitim düzeylerini yükseltmeyi hedefleyen “Burs Projesi” çalışmalarını başlattı, yürüttü ve gelişmesine katkı sağladı.

o   1993 yılında yazdığı “Kırsal Kalkınma Modeli- Sosyal Boyutlu Hastalıklarda Sosyal Çalışmalar- Örnek: Lepra” isimli kitabı; proje çalışmalarına maddi kaynak oluşturmak amacıyla yurt içi ve dışında birçok kuruluş ve merkeze gönderildi.

o   1993 yılında Cüzzamla Savaş Derneği tarafından verilen Etem Utku ödülünü almaya hak kazandı.

·         1987-1989 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalında aldığı Yüksek Lisans eğitimini “Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklarda Risk Gruplarının Rolü, Önlemde Etkin Faktörler, Hemşirenin Görevleri “ konulu tez çalışması ile tamamladı.

·         2001- 2007 yılları arasında Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

·         2016-2020 yılları arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

·         İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde 2014 yılında Öğretim Görevlisi olarak başladığı görevi halen devam etmektedir.

·         Türk Hemşireler Derneği, Cüzzamla Savaş Derneği, Cüzzamla Savaş Vakfı ve AIDS Savaşım Derneği, Florence Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi ve Yüksekokulu Mezunları Derneği üyesidir.

Contact