Education Information

Education Information

 • 2003 - 2007 Doctorate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1997 - 1999 Postgraduate

  Temple University, Fox School of Business, Business Administration, United States Of America

 • 1987 - 1992 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Internatıonal Relatıons, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Yeniden Yapılandırma Sonrası Türk Bankacılık Sektörüne Yabancı Banka Girişi

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

Foreign Languages

 • C2 Mastery English