Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesinde Aile Alışkanlıkları ve Tutumunun Önemi

8.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi (Onlıne), İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2022

Toplum Ruh Sağlığı Açısından Bağımlılıkların Önlenmesi ve Pandemi

2.Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi- ICOHER 222 (ONLINE KONGRE), İstanbul, Turkey, 12 - 15 October 2022

OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE DUYGUSAL YEME FARKINDALIĞI (ONLINE)

5.ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (ONLINE), İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2022

Anasınıfı ve Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Okula Hazırlığa ilişkin Algıları.

VII.th International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.56-57 Creative Commons License Sustainable Development

Ebeveynlerin Aile Katılımı Çalışmalarına İlişkin Algılarının İncelenmesi.

VII International EurasianEducational Research Congress, 2020, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2020

Anasınıfı ve Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Okula Hazırlığa İlişkin Algıları

VII International Eurasian Educational Research Congress, 2020, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2020

ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ

2. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 - 11 October 2019, pp.224 Creative Commons License Sustainable Development

Toplumun Kanayan Yarası: Çocuk Gelinler

1.ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 18 - 19 April 2019

İnternet Oyunlarının Çocuğun Sosyal-Duygusal Gelişimine Etkileri

1.ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 18 April 2019, pp.112

Çocuklarda Oyun Yolu ile İletişim

1.ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 18 April 2019, pp.136

Ergenlerde Obezitenin Sosyal ve Duygusal Alanlara Etkileri

1.ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 18 April 2019, pp.120

Anne Baba Tutumlarının Çocukların Özgüven Duygusu Üzerindeki Etkisi

1.ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Turkey, 18 April 2019, pp.104

Ergenlikte Farkındalık

1.Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi, 10 May 2019

Aile Hekimliğinde Yaşlı Sağlığı Hizmetleri

1.Uluslararası Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 March 2019

Yenidoğan Tarama Programlarının Önemi

Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 March 2019

INVESTIGATIONS OF THE NURSING STUDENTS' OPINIONS RELEVANT TO THE LEARNING-CENTERED CURRICULUM

International Conference on Education Research and Technologies, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.55-56 Creative Commons License Sustainable Development

Investigations of the nursing students opinions relevant to the learning-centered curriculum

International Conference on Education Research and Technologies, 26 - 28 October 2018

Bir Aile Sağlığı Merkezine Evlilik Raporu için Başvuran Kişilerin Değerlendirilmesi

1.Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018

Metrics

Publication

55

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

6

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals