İçsel pazarlamanın çalışanların yaşam doyum düzeylerine etkisinin ve bu etkide işe adanmışlığın aracı rolünün belirlenmesi


TİFTİK C.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.10, no.2, pp.1-20, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier