Effect of bromelain treatmant on chemical,microbiological and sensorial quality of pastrami


DOĞRUER Y., GÜRBÜZ Ü., NİZAMLIOĞLU M., YALÇIN S., ATASEVER M.

Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.13, no.2, pp.83-89, 1997 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was carried out to determine the effect of bromelain treatment on chemical, microbiological and sensorial quality of pastrami. For this this purpose, different bromelain solutions (0,0.25,0.50 and 1.0 %) were used The significant differences were determined at the protein, pH and aw values after salting process, and at the SSP/Protein ratio and aw value before cemen treatment, and at the humidity of samples after cemen treatment. The only significant differences among the groups were the count of Staphylococcus-Micrococcus and Lactobacillus microorganisms which were determinated the salting process. In sensorial quality, the highest quality points were given the samples that were not applied bromelain solution. In conclution, it was determinated that bromelain treatment did nor rernarcable effect on chemical, microbiological and sensorial quality of pastrami.
Araştırma, bromelin uygulamasının pastırmanın kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal niteliklerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla, bromelinin % 0, 0.25,0.50 ve 1.0 oranındaki solüsyonları kullanıldı. Tuzlama iş~ iemi sonrasında numunelerin protein, pH ve aw; çemenleme işlemi öncesi TÇP/Protein ve aw; çemenleme sonrasında da rutubet miktarlarında önemli farklılık tespit edildi. Mikrobiyolojik olarak tuzlama öncesinde Staphylococcus-Micrococcus ve Lactobacilus mikroorganizma sayıları bakımından gruplar arasında önemli farklılıklar meydana gelmişken, diğer dönemlerde bu farkın önemli olmadığı ortaya çıktı. Duyusal özellikler yönünden en yüksek puanları bromeiin uygulanmayan numuneler aldı. Sonuçta, bromelin uygulamasının pastırmanın kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal niteliklerine önemli bir etkisinin olmadığı kanaatine varıldı.