Restoran Müşterilerinin Yalnızlık Gereksinimi ve Kalabalığı Tolere Edebilme Düzeyi Bağlamında Farklılaşan Alansal Kalabalık ve Masalar Arası Boşluk Algısı


ARIKER Ç., SAVAŞAN A., SOFUOĞLU M.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.26, pp.67-78, 2020 (Peer-Reviewed Journal)