The investigation on the possibilities of consantrated and texturized soy protein usage in the production of chicken sausage


KAYAARDI S., GÜRBÜZ Ü., NİZAMLIOĞLU M., DOĞRUER Y.

Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.14, no.2, pp.47-55, 1998 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of the study determined the effects of Texturized Soy Protein (TSP) and Consantrated Soy Protein (CSP) on the quality of chicken sausage. After hidrated, TSP and CSP were added to sausage batter at the levels of 2.5-0%; 5-0%; 0-2.5%; 0-5% and 2.5-2.5% respectively. As a result, it was concluded that TSP and CSP did not cause any technological problem in the chicken sausage production in those levels and did not affect on the microbiological quality. However, the content of protein, moisture and ash of the samples increased, especially, at the levels of 2.5% TSP, 2.5% CSP and 5% CSP .
Bu çalışma, Tekstüre Soya Proteini (TSP) ve Konsantre Soya Proteini'nin (KSP) tavuk sosisi kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla TSP ve KSP hidratize edildikten sonra %2.5-0; %5-0; %0-2.5; %0-5 ve %2.5-2.5 oranlarında sosis hamuruna katılmıştır. Araştırmanın sonunda TSP ve KSP'nin tavuk sosisi üretiminde kullanımının herhangi bir teknolojik hataya neden olmadığı ve mikrobiyolojik kaliteyi önemli düzeyde etkilemediği tespit edilmiştir. Bununla beraber, ürünün protein, nem ve kül miktarları belirgin bir şekilde artmış, özellikle bu durum %2.5 KSP-%2.5 TSP ve %5 KSP katkılı sosislerde daha belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır.