The Relationship Between The Perception of Organisational Culture and Organizational Ambidexterity: Moderating Effects of Information Sharing On The Organisational Level


AFACAN FINDIKLI M. M., PINAR İ.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.155-172, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The main purpose of this study is to investigate whether there is a significant effect of theorganisational culture percieved by supervisors to the organizational ambidexterity. The results ofthe studies realised on enterprises showed that cultural tig htness and cultural looseness perceptioninfluence the organizational ambidexterity. However, a meaningful relationship between theperception of organisational culture (tightness/ looseness culture) with the information sharing onthe organizational level could not be detected. Besides, it isn t found that the information sharing onthe organisational level has a significant effect of the organizational ambidexterity. Therefore, itisn t found that the information sharing on the organizational level has a moderating effect on therelationship between the perception of organizational culture and the organisational ambidexterity.
Bu çalışmanın temel amacı, yö neticilerin kurumlarına dair algıladıkları örgüt kültürününörgütsel çift yönlülük üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını belirlemektir. İşletmelerüzerinde yapılan araştırma sonuçları, sıkı ve gevşek kültür algısının örgütsel çift yönlülük üzerin deetkili olduğunu göstermiştir. Örgüt kültürü (gevşek/ sıkı kültür) algısı ile örgütsel düzeyde bilgipaylaşımı arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilememiştir. Ayrıca, örgütsel düzeyde bilgipaylaşımının örgütsel çift yönlülük üzerinde anlamlı etkisi bulunamamıştır. Bu sebeple, örgütkültürü algısı ve örgütsel çift yönlülük ilişkisinde örgütsel düzeyde bilgi paylaşımının aracılık etkisibulunamamıştır.