Yenilikçilik ve Tatmin Arasındaki İlişkide Algılanan Riskin Moderatör Rolü: Online Alışveriş Üzerine Bir Uygulama


AYHAN GÖKCEK H., MERCANOĞLU ERİN S., TURP GÖLBAŞI B.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.2, pp.98-120, 2022 (Peer-Reviewed Journal)