The mediating role of flow experience on the interaction between perceived transformational leadership and job performance: A research on academicians


Creative Commons License

Kesken S. C., Koçak Ö. E., Ünal Z. M.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi , vol.5, no.8, pp.147-176, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 8
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Root Indexing, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.147-176
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

Bu araştırmanın amacı algılanan dönüştürücü liderlik ile iş performansı arasındaki ilişkide işte akış deneyiminin aracılık rolünü analiz etmektir. Değişkenler arası olası ilişkilerin incelenmesi için kesitsel yöntemle Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde çalışan 408 akademisyen; Dönüştürücü Liderlik Ölçeğini, Akış Ölçeğini ve İş Performansı Ölçeğini cevaplandırmışlardır. Regresyon analizi sonuçları beklenildiği gibi algılanan dönüştürücü liderliğin iş performansı üzerinde olumlu etkisi olduğunu ve algılanan dönüştürücü liderlik ile iş performansı arasında işte akışın tam aracılık rolü olduğunu göstermiştir. Sonuçlar ayrıca algılanan dönüştürücü liderliğin iş performansı üzerindeki olumlu etkisinin akademisyenlerin işte akış deneyimlemesi ile ortadan kalktığını göstermiştir. Araştırma bulguları işte akış deneyiminin önemini ortaya koymuştur. Bir başka deyişle, işte akış o derece önemli bir değişkendir ki; akademisyen popülasyonunda algılanan dönüştürücü liderliğin iş performansı üzerindeki olumlu etkisini görünmez kılmıştır. Anahtar Kelimeler: Akış deneyimi, Dönüştürücü liderlik, İş performansı, Akademisyenler