Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru, Enflasyon, Faiz İlişkisi: ARDL Yaklaşımı

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi'24, Zonguldak, Turkey, 9 - 10 May 2024, pp.1-2

IS THERE A LINK BETWEEN CORRUPTION AND POVERTY IN TURKEY TESTING EMPIRICALLY

12. Uluslararası İstanbul Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 21 - 23 January 2023, pp.206 Creative Commons License Sustainable Development

HAVA KARGO YÜK TRAFİĞİNİN SERA GAZIEMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYEUYGULAMASI

INTERNATIONAL GOBEKLITEPE SOCIAL AND HUMAN SCIENCES CONGRESS-II, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2021, vol.2, pp.336-338

Taşıma Modlarının Türkiye Ekonomisine Katkılarının Karşılaştırılması

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu (ISSRIS'21), Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021, pp.806-808

Otonom Sistemlerin Şehir İçi Dağıtım için Uygulanabilirliği ve Ekonomide Yaratacağı Değerlerin İncelenmesi

4. INTERNATIONAL 19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS, Samsun, Turkey, 20 - 22 December 2020, pp.257-266

Books & Book Chapters

İstatistik: Konuşma Sırası Sayılarda

İGÜ Yayınları, İstanbul, 2024

Türkiye'de Faiz ve Ekonomik Büyüme (2000-2021)

in: Türkiye'de İktisat Politikaları ve Ekonomik Büyüme (2000-2021), Dr. Öğr. Üyesi Nihat ALTUNTEPE, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.313-344, 2022 Sustainable Development

Güvenlik İklimi ve Güvenlik Kültürü Analiz Yöntemleri

in: Güvenlik Kültürü ve Güvenlik İklimi, Caner Akın, Güfte, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.127-150, 2022

Metrics

Publication

37

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals