Education Information

Education Information

 • 2016 - 2021 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Karabuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Giresun University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Borsa İstanbul kapsamındaki pay senetlerinin fiyat ve işlem hacimleri arasındaki nedensellik ilişkisi

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr)

 • 2015 Postgraduate

  Tüketici - tüketici etkileşiminin, tüketici satın alma kararları ve memnuniyet düzeylerine etkisi: Kastamonu ili örneği

  Karabuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)