Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relationship Between Stock Prices and Climate Policy Uncertainty: NASDAQ Example

7. Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansı Geleceğin Ekonomik Düzeni: İklim Değişiklikleri, Enerji Darboğazı ve Savaşlar Karşısında İktisadın Zorlukları Çevrimiçi Konferans, İstanbul, Turkey, 5 - 06 October 2023, vol.1, pp.76-78 Creative Commons License

Kadınların İşgücüne Katılım Oranı-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye’den Ampirik Kanıtlar

6th International New York Academic Research Congress, New York, New York, United States Of America, 15 November 2022, pp.131-133

Menkul Kıymet Borsalarında Fiyat - Hacim İlişkisine Eleştirel Bir Bakış

ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 4, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.12-19

Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Finansal Memnuniyet Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Kadınlar Üzerine Bir Araştırma

7. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 15 August 2018, pp.153-172

Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri.

European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’17) Uluslararası Konferansı, Aydın, Turkey, 14 July - 16 September 2017, vol.1, pp.119-199

Consumers Perceived Online Purchasing

Academic Journal of Interdisciplinary Studies, roma, Italy, 16 August 2014, vol.3, pp.185-192

The Effect of Women Decision Making Styles on Sustainable Consumption Behaviours

Academic Journal of Interdisciplinary Studies, roma, Italy, 15 August 2014, vol.3, pp.288-294 Sustainable Development

A Consumer Knowledge and Behaviors towards Banking Home Loans

The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies, 06 June 2014, vol.8, pp.25-37 identifier

Consumer perceived online purchasing

4th International Conference on Humanities and Social Sciences (ICHSS), KARADAĞ, 31 May - 01 June 2014, pp.185-192

Books & Book Chapters

İşsizlik ve İstihdam Politikaları

in: Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar 1, Bayraç H.N.,Doğan E., Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.141-165, 2023

Poverty and Social Policy

in: Disadvataged Groups: A Social Policy Perspective, Say Şahin Deniz; Pehlivan Sütlü Sevinç, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.177-196, 2022

Borsa İstanbul Kapsamındaki Pay Senetlerinin Fiyat Ve İşlem Hacimleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi

in: MUHASEBE VE FİNANS ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Alsu,E. ve Karahan,M., Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.27-61, 2021

Uluslararası Göçün Ülke Ekonomilerine Etkileri

in: Kuramdan Araştırmaya Türkiye'de Göç Olgusu, Calap,Adil; Özgün,Cengiz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.45-55, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Metrics

Publication

17

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals