Education Information

Education Information

 • 2014 - 2020 Doctorate

  Istanbul Medeniyet University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 2010 - 2014 Postgraduate

  Bogazici University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Bogazici University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate Double Major

  Bogazici University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Gedizli Azmî'nin Kitâb-ı Hiyel'i ve Jung'un hilebaz arketipi üzerinden incelenmesi (İnceleme-metin-diliçi çeviri)

  Istanbul Medeniyet University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

 • 2014 Postgraduate

  Müstakim Mustafa Niyâzî'nin Sülûkü'l-Kavîm ve's-Sırâtu'l-Müstakîm'i: Transkripsiyonlu metin ve inceleme

  Bogazici University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)