Asst. Prof. FATİH ÇAM


FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Public Administration, Art Management

Metrics

Publication

22

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2017 - 2021

2017 - 2021

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Postgraduate

Beykent University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Undergraduate

Anadolu University, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Associate Degree

Anadolu University, Açıköğretim Fakültesi, Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi Pr. (Açıköğretim), Turkey

2001 - 2003

2001 - 2003

Undergraduate

Anadolu University, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

Türkiye'de belediyelerin kültür sanat ilişkileri

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr)

2013

2013

Postgraduate

Avrupa Birliği ve göç olgusu: Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye örneği Sustainable Development

Beykent University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Public Administration

Art Management

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Deputy Head of Department

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

2022 - Continues

2022 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

2023 - 2026

2023 - 2026

Assistant Manager of Research and Application Center

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Siyaset Bilimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İdari ve Mesleki Etik

Undergraduate

Undergraduate

Yerel Siyaset ve Liderlik

Undergraduate

Undergraduate

Siyasi Davranış ve Liderlik

Undergraduate

Undergraduate

Siyasi Düşünceler Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme Politikaları

Postgraduate

Postgraduate

Cultur Policies of Local Administrations

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Cumhuriyet Kentinde Kültür Sanat "Yerel Yönetimlerin Hizmet Fonksiyonu"

ÇAM F.

8. Kent Araştırmaları Kongresi "Cumhuriyetin 100. Yılında Kent", Ankara, Turkey, 22 - 24 November 2023, vol.1, pp.1-10

2022

2022

Türkiye'de Yaratıcı Kültürel Endüstriler, Yerel Düzeyde Stratejik Planlama ve Nitelikli İçerik Üretimi

ÇAM F.

Ankara'da Yaratıcı Kültür Endüstrileri Gelişimi Aktüel ve Potansiyel Çalıştayı, Ankara, Turkey, 20 April 2022

2022

2022

Yerel Yönetimler ve Tiyatro

ÇAM F.

ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali, Ankara, Turkey, 18 April 2022

2021

2021

Türkiye'de Belediyelerin Kültür-Sanat Hizmeti Sunumunda Karar Alma Süreçleri

ÇAM F.

III. Kent Konseyleri Sempozyumu "Geleceğin Kentlerinde İşbirliği ve Dayanışma", Balıkesir, Turkey, 19 November 2021, pp.43-45

2021

2021

BELEDİYELERİN KÜLTÜR SANAT ALANINDA ŞİRKETLEŞMESİ

ÇAM F.

GÖBEKLİTEPE’DEN BUGÜNE TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRASI SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 05 September 2021

2020

2020

Covid-19 Döneminde Eğitim Hizmetlerinde Teknoloji Kullanımı

ÇAM F.

4. Kamu Yönetimi ve Teknoloji (KAYTEK) Zirvesi, Ankara, Turkey, 25 - 26 June 2020

2019

2019

e-devlet ve 5G

ÇAM F.

3. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Zirvesi (KAYTEK), Antalya, Turkey, 21 - 23 December 2019

2014

2014

AB Göç İlişkileri: Makedonya Odaklı Bir Analiz, Üsküp, Makedonya

ÇAM F., SÖZEN İ.

Uluslararası Avrasya Ekonomik Konferansı, Üsküp, Macedonia, 17 - 19 June 2014

Books & Book Chapters

2023

2023

Kamu İdari Teşkilatlanmasında Siyasi Partiler Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz: Rusya Örneği

ÇAM F.

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 14 , Meryem BULUT, Editor, BİDGE Yayınları, Ankara, pp.507-517, 2023

2023

2023

KENTSEL KAMU POLİTİKASI ÜRETME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DEKİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARININ ÖNEMİ

ÇAM F.

in: SIYASET BILIMI, ULUSLARARASI İLIŞKILER VE KAMU YÖNETIMI Alanında Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler, PROF. DR. HAKAN ALTINTAŞ, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.7-26, 2023

2020

2020

Yönetsel Güç Bağlamında Sanatın Rolünün Kentsel Mekanlardaki Kavramsal Değerlendirilmesi

ÇAM F.

in: Sosyal Bilimler Perspektifinden Güç Cilt III, Volkan Öngel-Murat Süslü-Gökten Öngel, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.225-245, 2020

2015

2015

Makedonya Cumhuriyeti

ÇAM F.

in: Çağdaş Siyasal Sistemler, Burhan Aykaç-Şenol Durgun, Editor, Alter Yayınevi, Ankara, pp.789-818, 2015

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

Ankara Kent KonseyiSustainable Development

Member

Scientific Refereeing

October 2023

October 2023

Hitit Sosyal Bilimler Dergisi (Online)

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Ekim 2010

Ekim 2010

EXPO SHANGAI 2010 Sustainable Development

Art Activities

Çam F.
Shanghai, China


Congress and Symposium Activities

24 October 2023 - 27 October 2023

24 October 2023 - 27 October 2023

VIII. Ortadoğu Sempozyumu

Moderator

İstanbul-Turkey