Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Covid-19 and Distance Learning

The Journal of Kesit Academy , vol.7, no.26, pp.25-37, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuk Filmi İçeriklerinde Sürdürebilirlik ve Kültürel Göstergeler

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 March 2022

Kütüphanem Benim Yaratıcılık Fabrikam

3. Ulusal Okul Kütüphanecileri Konferansı, Ankara, Turkey, 03 July 2010

Okuma Kültürü ve İletişim Kurma Becerisi: Çocuk Kitapları Yazarları İle Bir İnceleme Örneği

3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 November 2017, pp.73-85

Dijital Medya ve Kitaplarla Yaratıcılığa Yolculuk: Aile İçi İletişim Etkileşimi Modeli

2. CSMS International Communication Science & Media Studies Congress, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.284-293

Education Technology Changing Face Of School Library Science and Scholarly Communication Area In K12

TASET Conferance - TOJCAM - The Online Journal of Communication and Media, İstanbul, Turkey, 2 - 04 April 2015, vol.2, pp.9-14

Books & Book Chapters

Dijital Okuryazarlık ve Eğitim Kurumlarında İnovatif (Hi-Tech) Teknoloji Kullanımı: Mardin Örneği

in: Medya, İletişim ve Örgütsel Davranış, Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç & Dr. Öğr. Üyesi Çağla Kaya İlhan, Editor, Nobel yayınları, Ankara, pp.299-316, 2022

Çılgın Kalabalıktan Uzakta Sosyal Medyada: Yalnızlaşan Sosyal İnsan Araştırması

in: Yeni Medya Trendleri Yeni Medya, İletişim, Teknoloji Toplum ve İş Dünyası İçin Perspektifler, Burhanettin Aykut Arıkan, Editor, Hiperkitap - Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti, İstanbul, pp.90-125, 2020

Inter-Family Communication Languages via the Discourse in Women's Roles in Turkish TV Series

in: Gender and Diversity Representation in Mass Media, Gülşah Sarı, Editor, IGI Global, Hershey, pp.59-76, 2020

Alışveriş Merkezlerinin Zaman ve Mekandan Bağımsız Olarak Toplumsal Dönüşümü Tetikleme Gücü: Prekarya Kadınların Alışveriş Tutkusu

in: Geçmişten Günümüze Kadın Çalışmalarında Yansımalar, Sarı, Gülşah; Tombul, Işıl, Editor, Hiperkitap - Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti, İstanbul, pp.375-390, 2020

Okul Öncesi Dönemde Anne Çocuk Bağlamında Oyuncaklarla Aile İçi İletişim

in: İletişim Bilimi Araştırmaları, Esmeray Karataş, Editor, Hiperkitap - Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti, İstanbul, pp.289-335, 2020

The Language of Family Communication of Mother Character in Recent Films

in: International Perspectives on Feminism and Sexism in the Film Industry, Gülşah Sarı, Derya Çetin, Editor, IGI GLOBAL DISSEMINATOR OF KNOWLEDGE, Hershey, pp.82-93, 2019

Türkiye’deki Özel Okul Yöneticilerinin Sosyal Medya Üzerinden Kullandıkları Pazarlama İletişimi Dilleri

in: Yeni Medyaya Yeni Yaklaşımlar, Rengim Sine, Gülşah Sarı, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.73-100, 2018

Communication Disorders That Tablet Usage Causes in Children in the Age Group 9 to 12 Years: An Examination in the Families With Children Using Tablets

in: Handbook of Research on Children’s Consumption of Digital Media, Sarı, Gülşah, Editor, IGI GLOBAL DISSEMINATOR OF KNOWLEDGE, HERSHEY, pp.156-176, 2018

Üniversitelerin Sosyal Medyadaki Akademik Bilimsel Paylaşım Süreçleri İncelemesi

in: Büyütece Takılanlar, Burcu Sabuncuoğlu Peksevgen, Ayşe Binay Kurultay, Editor, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, pp.129-148, 2015

Metrics

Publication

29