Asst. Prof. PELİN EKŞİ


FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE


Research Areas: Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Language, Linguistics

Education Information

2007 - 2015

2007 - 2015

Doctorate

Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Türk Dili (Dr), Turkey

2005 - 2007

2005 - 2007

Postgraduate

Yeditepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karşılaştırmalı Edebiyat (Yl) (Tezli), Turkey

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Bogazici University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Örnek Metinler Çerçevesinde Karamanlı Türkçesi Grameri

Yildiz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili (Dr)

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Değerler Eğitimi Eğitmenliği

Vocational Course

Sakarya University

2020

2020

İnsan kaynakları Yönetimi

Vocational Course

Sakarya University

2019

2019

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Vocational Course

Sakarya University

Research Areas

Philology

Turkish Language and Literature

Modern Turkish Language

Linguistics

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul Gelisim University, Faculty Of Economıcs, Admınıstratıve And Socıal Scıences, Turkısh Language And Lıterature

2004 - 2017

2004 - 2017

Lecturer

Yeditepe University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

2000 - 2004

2000 - 2004

Lecturer

Yeditepe University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature

Managerial Experience

2018 - 2022

2018 - 2022

Head of Department

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE

Courses

Undergraduate

Undergraduate

EDTR 202 Sözlü Anlatım

Undergraduate

Undergraduate

EDTR 271 BATI EDB. AKIMLARI

Undergraduate

Undergraduate

EDTR 142 OSMANLI TÜRKÇESİ II

Undergraduate

Undergraduate

EDTR 431CUMH. DÖN. TÜRK EDB. KISA ÖYKÜ ÖĞR.

Undergraduate

Undergraduate

EDTR 454 ÇOCUK EDEBİYATI EĞİTİMİ

Undergraduate

Undergraduate

EDTR 141 OSMANLI TÜRKÇESİ I

Undergraduate

Undergraduate

EDTR 476 Öğr. Tek. ve Materyal Tas.

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Nazım Hikmet Şiirinde Özel İsimler

EKŞİ P.

Uluslararası Nazım Hikmet Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 April 2023

2020

2020

Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi’ Boyunda Sıfat Tamlamalarında Diziliş İlişkisi

EKŞİ P.

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez’e Ad Vérme Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 11 June 2020, vol.1, pp.57-66

2019

2019

Seydi Ali Reis’in Hindistan İzlenimleri Üzerine Dilsel Bir Değerlendirme

EKŞİ P.

I. ULUSLARARASI ASYA-PASİFİK SEMPOZYUMU Siyasi, İktisadi ve Toplumsal Yönleriyle Güney Asya, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2019, vol.1, pp.186-196

2011

2011

Türkçede Semantik ve Morfolojik Açıdan Cömertlik Kavramı

EKŞİ P.

Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Adana, Turkey, 20 - 21 October 2011, vol.2, pp.177-185

2011

2011

Attila İlhan Şiirinde Örtmece

EKŞİ P.

XI. Uluslararası Dil – Yazın – Deyişbilim Sempozyumu (Gönüllülük ve Hoşgörü), Sakarya, Turkey, 13 - 14 November 2011, vol.2, pp.177-185

2008

2008

Türk Dünyasında Ortak Alfabe Benimsenmesine Engel Kültürel ve Dilsel Nedenler

EKŞİ P.

80. Yılında Türk Harf İnkılabı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 November - 11 October 2008, vol.1

2009

2009

Türk Öğrencilerin Göç ve Küreselleşme Algısı Üzerine Kalitatif Bir Çalışma

EKŞİ P.

I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, Uşak, Turkey, 28 - 30 May 2009, vol.1, pp.353-357 Sustainable Development

2009

2009

Nedim in Paleti Nedim Şiirinde Renk ve Kavram

EKŞİ P.

9. Uluslararası Dil – Yazın – Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 October 2009, vol.2, pp.381-389

2009

2009

Psikoanalitik Edebiyat Kuramına Göre Kögüdey Mengen Kahraman mıdır

EKŞİ P.

nternational Congress of Comparative Literature and The Teaching of Literature and Language, Ankara, Turkey, 29 April - 01 May 2009

Books & Book Chapters

2023

2023

Kültür Dilbilimi Açısından Âşık Veysel'in Şiirinde "Toprak" Kavramı

Ekşi P.

in: Anadolu’nun Sesi ve Sözü: Âşık Veysel, Ekşi,Pelin, Editor, İGÜ Yayınları, İstanbul, pp.51-58, 2023 Creative Commons License

2021

2021

Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşad ve Mehmet Akif Ersoy

EKŞİ P., ATİK Ş., ILICAK N. G., GÜLŞEN H., ATEŞ E., ÇİNKO K., et al.

in: Mehmet Akif Ersoy'un Sanat ve Düşünce Dünyasına Bakış, EKŞİ Pelin, Editor, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, pp.39-54, 2021

2007

2007

Nazım Hikmet ve Attila İlhan Şiirinde Paris İmgesi

EKŞİ P.

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2007