Prof. YILMAZ ÖZKAN


FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, BUSINESS ADMINISTRATION


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

56

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

26

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

12

H-Index (TrDizin)

2

Project

6

Thesis Advisory

39

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1978 - 1983

1978 - 1983

Doctorate

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstatistik (Dr), Turkey

1976 - 1978

1976 - 1978

Postgraduate

Istanbul University, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

1969 - 1974

1969 - 1974

Undergraduate

Istanbul University, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

1983

1983

Doctorate

Türkiye’de düz cam tüketimi ve istatistik analizi

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İstatistik (Dr)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, BUSINESS ADMINISTRATION

2015 - 2020

2015 - 2020

Professor

Sakarya University, Faculty Of Polıtıcal Scıences, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons

2014 - 2020

2014 - 2020

Professor

Sakarya University

2001 - 2015

2001 - 2015

Professor

Sakarya University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

1995 - 2001

1995 - 2001

Associate Professor

Sakarya University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

1993 - 1995

1993 - 1995

Assistant Professor

Sakarya University, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

1992 - 1995

1992 - 1995

Assistant Professor

Sakarya University

Managerial Experience

2018 - 2020

2018 - 2020

Director of The Institution

Sakarya University

2009 - 2015

2009 - 2015

Head of Department

Sakarya University

1993 - 2005

1993 - 2005

Head of Department

Sakarya University

1986 - 1987

1986 - 1987

Head of Department

Sakarya University

1984 - 1986

1984 - 1986

Assistant Director of Vocational School

Sakarya University

Non Academic Experience

1984 - 1993

1984 - 1993

Yrd. Doç. Dr.

İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi

1983 - 1984

1983 - 1984

Dr. Öğretim Görevlisi

İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi

1977 - 1978

1977 - 1978

İş Müfettişliği

Çalışma Bakanlığı

1976 - 1977

1976 - 1977

Uzman Yrd.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İstatistiksel Kalite Kontrol

Postgraduate

Postgraduate

İstatistiksel Proses Kontrol

Undergraduate

Undergraduate

Minitab Destekli Veri Analizi

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik I

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik I

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik II

Undergraduate

Undergraduate

İşgücü Piyasası Veri Analizi Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Kalite Yönetim Sistemi

Postgraduate

Postgraduate

Toplam Kalite Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

İstatistiksel Proses Kontrol

Doctorate

Doctorate

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer

Postgraduate

Postgraduate

UZMANLIK ALAN DERSİ

Postgraduate

Postgraduate

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL 3. ÖĞRETİM

Doctorate

Doctorate

UZMANLIK ALAN DERSİ

Undergraduate

Undergraduate

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2. ÖĞRETİM

Postgraduate

Postgraduate

İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

İŞGÜCÜ PİYASASI VERİ ANALİZİ 2. ÖĞRETİM Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

İSTATİSTİK

Doctorate

Doctorate

İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL

Postgraduate

Postgraduate

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLU

Undergraduate

Undergraduate

İŞ PİYASASI VERİ ANALİZİ

Postgraduate

Postgraduate

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KARMA

Undergraduate

Undergraduate

İSTATİSTİK

Postgraduate

Postgraduate

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL

Undergraduate

Undergraduate

İŞ PİYASASI VERİ ANALİZİ

Undergraduate

Undergraduate

UYGULAMALI İSTATİSTİK

Undergraduate

Undergraduate

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Postgraduate

Postgraduate

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Doctorate

Doctorate

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Doctorate

Doctorate

Çalışma İstatistikleri

Doctorate

Doctorate

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK

Doctorate

Doctorate

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Advising Theses

2010

2010

Postgraduate

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi otomasyonu

YILMAZ Ö. (Advisor)

U.BİNGÖL(Student)

2007

2007

Postgraduate

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi

YILMAZ Ö. (Advisor)

M.GÜÇLÜ(Student)

2004

2004

Postgraduate

Pilot adayı seçiminde havacılık kişilik testi

YILMAZ Ö. (Advisor)

M.KARADAŞ(Student)

2004

2004

Postgraduate

Toplam kalite yönetiminde iletişimin rolü

YILMAZ Ö. (Advisor)

N.UĞUR(Student)

2002

2002

Postgraduate

ISO 9001:2000 yılı revizyonu ve örnek bir uygulama

YILMAZ Ö. (Advisor)

C.AKARLAR(Student)

2002

2002

Postgraduate

Sosyal sistemler ve liderlik sürecinde değişim

YILMAZ Ö. (Advisor)

A.DURAN(Student)

2001

2001

Postgraduate

Yerel medyada iş tatmini (Sakarya ve Kocaeli örneği)

YILMAZ Ö. (Advisor)

N.MÜJDAT(Student)

2001

2001

Postgraduate

Kariyer yönetiminin değerlendirilmesi

YILMAZ Ö. (Advisor)

H.TAŞTEPE(Student)

1999

1999

Postgraduate

ISO 9002 KGS`nin gemi sanayi üzerine bir uygulaması

YILMAZ Ö. (Advisor)

M.EKSİK(Student)

1998

1998

Postgraduate

Kalite güvence sistemlerinde eğitim ve bir uygulama

YILMAZ Ö. (Advisor)

İ.ÜZEL(Student)

1997

1997

Postgraduate

İşletmelerde etkin disiplin sisteminin oluşturulması

YILMAZ Ö. (Advisor)

T.BAŞ(Student)

1997

1997

Postgraduate

Esnek çalışma ortamında yönetim ve yönetici geliştirme

YILMAZ Ö. (Advisor)

A.YILMAZER(Student)

1997

1997

Postgraduate

KOBİ'lerde kalite güvence sistemleri ISO 9002 ve bir uygulama

YILMAZ Ö. (Advisor)

H.ZENGİN(Student)

Articles Published in Other Journals

1994

1994

“Youth Unemployment”

ÖZKAN Y.

Cooperation in Türkiye, , pp.22-26, 1994 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Çalışanların Perspektifinden İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları ile Çözüm Önerileri: Türk Metal Sektörüne İlişkin Demografik Bir Durum Çalışması

BİNGÖL U., ÖZKAN Y., ARPAT B.

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.400-409

2018

2018

Yönetivi PerspekttiindenÇalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerine Katılımı: Metal Sektörü Denizli İli Örneği

ARPAT B., ÖZKAN Y.

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Zonguldak, Turkey, 4 - 06 October 2018, vol.307

2017

2017

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMITMENT IN SUPERVISORS AND MANAGERS IN TURKEY / DENIZLI PROVINCE - METAL SECTOR EXAMPLES

ARPAT B., ÖZKAN Y.

7th Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF 2017, Tiflis, Georgia, 6 - 07 October 2017, pp.13

2017

2017

İŞLETMELERDE ÖLÇEK, EKONOMİK FAALİYET GRUBUDEĞİŞKENLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNESEKTÖRÜ, DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ

ARPAT B., ÖZKAN Y.

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.205-206

2017

2017

Temel Demografik Faktörlerin İş Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi, Denizli İli-Metal Sektörü Örneği

ÖZKAN Y., ARPAT B.

2nd International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, vol.3, pp.76-97

2017

2017

5510 Sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlik Sigortasi Kanunu Kapsaminda Yazilan Makalelerin Nitel Analizi (2005-2015)

BİNGÖL U., ÖZKAN Y.

International Congress on Political, Economic And Social Studies (ICPESS), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.462

2017

2017

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanunu Kapsamında Yazılan Makalelerin Nitel Analizi (2005-2015)

ÖZKAN Y., ALTINSOY A., BİNGÖL U.

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.462-470

2017

2017

Güvenli Davranişlar Oluşturmada Güvenlik Kültürü ve Boyutlarının Rolü – Denizli İli Metal Sektörü Örneği

ÖZKAN Y., ARPAT B.

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.461

2017

2017

Cumhurbaşkanı ile Siyasi parti liderlerinin Resmi Twitter hesaplarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu kapsamında Nitel Analizi

ÖZKAN Y., Bingöl U.

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.433

2016

2016

Osh Problems and Improvıng Suggestıons ın Metal Sector of Turkey Wıthın the Perspectıve of Employees

ÖZKAN Y., ARPAT B.

5th EURASIAN MULTIDISCIPLINARY FORUM, EMF 2016, Tiflis, Georgia, 27 - 28 October 2016, pp.63-82

2016

2016

Yerel Yönetimlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Niteliksel Analizi ve Mustafakemalpaşa Örneği

ÖZKAN Y., Bingöl U.

Uluslararası III. Mustafakemalpaşa Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 15 May 2016, vol.1, pp.35-45

2015

2015

İşsizlik ve İstihdamda Histeri Etkisi Türkiye 1988 2014

ÖZKAN Y., ALTINSOY A.

16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 May 2015, pp.247-262

2015

2015

Mavi Yakalılarda Güvenlik Kültürü Algısı Denizli İli Kablo İmalat Sanayii

ÖZKAN Y., Barpat B.

16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Sakarya, Turkey, 29 - 31 May 2015, pp.403-473

2015

2015

Kök Neden Belirlemede Excel Destekli Pareto Analizi ve İyileştirme Alanının Hesaplanması

ÖZKAN Y., ALTINSOY A.

1st International Symposium on Critical and Analytical Thinking, Sakarya, Turkey, 10 April 2015, pp.326-333

Books & Book Chapters

2022

2022

BÖLÜM I İşgücü Piyasası ve Çalışma İlişkisine Bağlı Sorunlar

Özkan Y., Bayram M., Arpat B.

in: ÇALIŞMA HAYATININ GÜNCEL SORUNLARI, Dr. Mete Kaan NAMAL,Doç. Dr. Bülent ARPAT, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.247-270, 2022 Creative Commons License

2021

2021

X OTOMOTİV FİRMASINDA ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN CİNSİYET, GÖREV VE KIDEM FAKTÖRLERİNE GÖRE ANALİZİ

ÖZKAN Y., OĞUZ C.

in: Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar-V, Cihan SELEK ÖZ, Editor, DEĞİŞİM YAYINLARI, İstanbul, pp.61-87, 2021

2021

2021

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE MESLEKİ SINIFLAMA: TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ BİLİŞİM MESLEKLERİ İNCELEMESİ

ÖZKAN Y., Mete H.

in: Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar-V, Cihan SELEK ÖZ, Editor, DEĞİŞİM YAYINLARI, İstanbul, pp.31-60, 2021

2020

2020

Bilişim Alanında Yüksek Öğrenim Eğitim Müfredatlarının İşgücü Nitelik Talebini Karşılama Düzeyi

ÖZKAN Y., Mete H., BİNGÖL U.

in: Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İliş-Kileri Seçme Yazılar-Iv, Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ALTINSOY, Editor, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, pp.33-52, 2020

2018

2018

Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinde Sosyal Politika: 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri Nitel Analizi

BİNGÖL U., ÖZKAN Y.

in: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar-II, Doç. Dr. Ekrem ERDOĞAN, Editor, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, pp.33-80, 2018

2018

2018

Doktorlara Uygulanan Şiddetin Sağlık Kurumu Türü Açısından Değerlendirilmesi

ÖZKAN Y., Bayraktar T.

in: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Seçme Yazılar 2, Erdoğan Ekrem, Editor, Sakarya Yayınevi, Sakarya, pp.203-227, 2018

2018

2018

Yönetici Perspektifinden Yönetim Kademelerinde İş Güvenliği İlgisi ve Bağlılığı Denizli İli Metal Sektörü

ÖZKAN Y., ARPAT B.

in: Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar - 2, Ekrem Erdoğan, Editor, Sakarya Yayınevi, Sakarya, pp.263-297, 2018

2017

2017

Gelir, Yaşam, Tüketim ve Yoksulluk Ölçümü Veri Setleri Üzerine Değerlendirme

ÖZKAN Y.

in: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar, Doç. Dr. Mustafa Çağlar Özdemir, Editor, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, pp.31-67, 2017

2017

2017

Sosyal Güvenlik Konulu Makalelerin Nitel Analizi (2005-2015)

ÖZKAN Y., ALTINSOY A., BİNGÖL U.

in: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar Kitabı, Doç.Dr.Mustafa Çağlar ÖZDEMİR, Editor, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, pp.127-152, 2017

2016

2016

Olasılık ve İstatistik

Özkan Y.

Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2016

2012

2012

Esnek Bağıl Değerlendirme Sistemi

ÖZKAN Y.

in: Prof. Dr. Cihangir Akın’a Armağan, Yılmaz Özkan, Fatma Fidan, Cihan Durmuşkaya, Editor, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp.2-6, 2012

2012

2012

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ (KFG)’NİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ

ÖZKAN Y., YAKIT O.

in: Prof. Dr. Cihangir Akın’a Armağan, Yılmaz Özkan, Fatma Fidan, Cihan Durmuşkaya, Editor, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp.7-21, 2012

2008

2008

Toplam Kalite

ÖZKAN Y.

Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 2008

2008

2008

Uygulamalı İstatistik I

ÖZKAN Y.

Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 2008

2007

2007

Uygulamalı İstatistik II

ÖZKAN Y.

Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 2007

2002

2002

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sisteminin Tercih Edilme Nedenleri ve Uygulamada Çıkabilecek

YAKIT O., ÖZKAN Y.

in: Prof. Dr. Sebahattin'e Armağan-Seçme Yazılar, Prof. Dr. Salih Şimşek, Prof. Dr. Adem Uğur, Doç. Dr. Temel Gürdal, Yrd. Doç. Dr. Nurullah Altun, Yrd. Doç. Dr. İrfan Haşlak, Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Editor, Sakarya Üniversitesi Matbaası, Sakarya, pp.1-14, 2002


Citations

Total Citations (SCOPUS): 26

h-index (SCOPUS): 2

Jury Memberships

October-2023

October 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Gelişim Üniversitesi

October-2023

October 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Gelişim Üniversitesi

October-2023

October 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Gelişim Üniversitesi

October-2023

October 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Gelişim Üniversitesi

October-2023

October 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Gelişim Üniversitesi

July-2023

July 2023

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - İstanbul Gelişim Üniversitesi

July-2023

July 2023

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - İstanbul Gelişim Üniversitesi

April-2023

April 2023

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - İstanbul Gelişim Üniversitesi

March-2023

March 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Gelişim Üniversitesi

March-2023

March 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Gelişim Üniversitesi

February-2023

February 2023

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - İstanbul Gelişim Üniversitesi

October-2022

October 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Gelişim Üniversitesi

October-2022

October 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Gelişim Üniversitesi

October-2022

October 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Gelişim Üniversitesi