Assoc. Prof. ONUR ÖZDEMİR


FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE (ENGLISH)


Research Areas: Economics

Metrics

Publication

69

Citation (Scopus)

52

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

158

H-Index (Scholar)

6

Citiation (TrDizin)

15

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

9

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2013 - 2017

2013 - 2017

Doctorate

Kadir Has University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Anadilim Dalı (Dr), Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Postgraduate

Kadir Has University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi (Yl) (Tezli), Turkey

2005 - 2011

2005 - 2011

Undergraduate

Isik University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Explaining the labor share of income: A synthetic analysis with capital account openness and financial development, OECD and non-OECD countries 1995-2015

Kadir Has University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Anadilim Dalı (Dr)

2013

2013

Postgraduate

Financial liberalization and the direction of international capital flows

Kadir Has University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Economics

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE (ENGLISH)

2017 - 2022

2017 - 2022

Assistant Professor

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE (ENGLISH)

2011 - 2017

2011 - 2017

Research Assistant

Kadir Has University, Faculty Of Economıcs, Admınıstratıve And Socıal Scıences, Department Of Economıcs

2009 - 2011

2009 - 2011

Researcher

Isik University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Head of Department

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE (ENGLISH)

2023 - Continues

2023 - Continues

Head of Department

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE

2022 - Continues

2022 - Continues

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul Gelisim University

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Manager of Research and Application Center

Istanbul Gelisim University

2023 - 2023

2023 - 2023

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Istanbul Gelisim University

2020 - 2022

2020 - 2022

Deputy Head of Department

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE (ENGLISH)

2018 - 2020

2018 - 2020

Head of Department

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE

2018 - 2020

2018 - 2020

Head of Department

Istanbul Gelisim University, FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES, INTERNATIONAL TRADE AND FINANCE (ENGLISH)

2017 - 2020

2017 - 2020

Manager of Research and Application Center

Istanbul Gelisim University

Courses

Doctorate

Doctorate

Growth Theories

Postgraduate

Postgraduate

Macroeconomic Analysis

Doctorate

Doctorate

Macroeconomic Theory

Undergraduate

Undergraduate

Macroeconomics

Undergraduate

Undergraduate

International Economics

Doctorate

Doctorate

Microeconomic Theory

Doctorate

Doctorate

İleri Mikro Ekonomi Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Microeconomics

Postgraduate

Postgraduate

Microeconomic Analysis

Doctorate

Doctorate

İleri Mikro Ekonomi Analizi

Undergraduate

Undergraduate

International Trade

Undergraduate

Undergraduate

Economic Integration

Undergraduate

Undergraduate

Macroeconomics

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomik Entegrasyon

Postgraduate

Postgraduate

Macroeconomic Analysis

Undergraduate

Undergraduate

Mikro Ekonomi

Undergraduate

Undergraduate

International Trade Theory

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Foreign Trade Finance

Undergraduate

Undergraduate

Economic Growth and Development Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Mikro Ekonomik Analiz

Undergraduate

Undergraduate

İktisada Giriş I

Postgraduate

Postgraduate

Yönetim Ekonomisi ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Microeconomics

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Düşünceler Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

Bilim Felsefesi ve Metodoloji

Undergraduate

Undergraduate

Transportation Economics

Undergraduate

Undergraduate

Ulaştırma Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Economics II

Undergraduate

Undergraduate

International Economics

Undergraduate

Undergraduate

Export Policies in Turkey

Undergraduate

Undergraduate

Dünya Ekonomisinde Güncel Konular

Undergraduate

Undergraduate

Genel Ekonomi

Undergraduate

Undergraduate

Makro Ekonomi

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Projesi

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi

Undergraduate

Undergraduate

Para Politikası

Advising Graduates (Non-Thesis)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Finansal Krizlerin Etkileri

Özdemir O.

B.Özçay(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Denetim Komitesinin Finansal Raporlama Kalitesi Üzerindeki Etkisi

Özdemir O.

U.Özen(Student)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Polarized Political Environment and Investment Decisions: A Comprehensive Literature Review

Özdemir O., Kayhan F.

ILFEMC 5th International Conference on Law, Finance, Economics, and Management, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 22 November 2022

2022

2022

Macro-Level Determinants of Turkish Factoring Industry’s Asset and Net Profit Growth

Özdemir O., Kayhan F.

Ege 5th International Conference on Social Sciences, İzmir, Turkey, 03 October 2022, pp.12-13

2021

2021

Examination of Causality Relationship Between Air Cargo Transport and Foreign Trade

YILMAZ E. G., DOĞAN E., ÖZDEMİR O.

International 19 May Innovative Scientific Approaches Congress - V, Turkey, 19 May 2021, pp.305-306

2021

2021

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI VE DIŞ TİCARET ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ SINAMASI

YILMAZ E. G., DOĞAN E., ÖZDEMİR O.

19 MAY INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES CONGRESS, Samsun, Turkey, 19 May 2021

2019

2019

The Determinants of Bank Liquidity Risk: Empirical Evidence From Turkish Banks

DOĞAN E., ÖZDEMİR O.

3rd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 June 2019, pp.120

2019

2019

The Pathology of the Relationship Between Democracy and Income Revisited: Empirical Evidence from Advanced Economies

ÖZDEMİR O.

GELISIM-UWE 2019 3rd International Conference on Economics, Finance and Management: Recent Trends of the 21st Century in Economics, Finance and Management, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.63-64

2018

2018

Financialization and the Distribution of Income: A Panel Data Analysis for OECD and Non-OECD Countries

ÖZDEMİR O.

GELISIM-UWE 2018 2nd International Conference on Economics, Finance and Management: Challenges of the 21st Century in Economics, Finance and Management, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.16-17

2018

2018

The Reasons Behind the Declining Labor Share of Income: A Special Case for MENA Countries

ÖZDEMİR O.

4th International Middle East Symposium: Peacebuilding in the Middle East, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2018, pp.81-93

Books & Book Chapters

2023

2023

Gelir Dağılımı Sorunu ve Politikaları

Özdemir O., Yalçıntaş S.

in: Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları-1, Hüseyin Naci Bayraç,Emrah Doğan, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.19-55, 2023 Creative Commons License

2022

2022

Küresel Gelir Eşitsizliği Artışı ve Teknolojik Gelişme: OECD Ülkeleri Özelinde Ampirik Bir İnceleme

Özdemir O.

in: Güncel İktisadi Araştırmalar, Togan Karataş, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.195-248, 2022

2022

2022

Orta Gelir Tuzağı ve Yakınsama: Alt Orta ve Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Ampirik Bir İnceleme

Özdemir O.

in: İşsizlik, Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Kıskacında Dünya, Gülbahar Atasever, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.55-108, 2022 Sustainable Development

2021

2021

Ekonomik Entegrasyon Sürecinde Küreselleşme ve Gelir Dağılımı

ÖZDEMİR O.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon: Teori, Politika ve Uygulamalar, Hüseyin Naci Bayraç, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.151-199, 2021

2021

2021

Gelir Dağılımı ve İşsizlik Temelinde Covid-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri: Avrupa Birliği ve Türkiye Özelinde Salgının İktisadi Sonuçları

ÖZDEMİR O.

in: Yeni Milat: COVID-19 - İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle -, Onur ÖZDEMİR, Semra BOĞA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-34, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye İçin Döviz Balonlarının Tespiti: Özyinelemeli Sağ Kuyruk Birim Kök Testleri

ÖZDEMİR O.

in: Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye, Turgay Münyas, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.139-159, 2021

2021

2021

Artan Gelir Eşitsizliği ve Adaletsizliği Sürecinde Göç Olgusu: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Özelinde Dinamik Panel Veri Analizi

ÖZDEMİR O.

in: Sosyal Bilimlerde Göç, Volkan Öngel, Semra Boğa, Hasan Sadık Tatlı, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.339-387, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Yatırımların Gelirin Tekrar Bölüşümü Açısından Yayılım Etkisi: Kantil Regresyon Yaklaşımı

ÖZDEMİR O.

in: Türkiye Ekonomisini Anlamak: Yakın Tarihten Günümüze Dönüşüm Notları, Togan KARATAŞ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.77-101, 2021

2020

2020

Dijitalleşen Ekonomi ve Gelir Dağılımı Sorunsalı: Gelişmiş Ülkeler Özelinde Bir İnceleme

ÖZDEMİR O.

in: Dijital Dönüşüm: Ekonomik ve Toplumsal Boyutlarıyla, İsmail Erkan Çelik, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.41-84, 2020

2020

2020

An Assessment of the Relationship Between Economic Freedom and Income Inequality for Turkey

ÖZDEMİR O.

in: Turkey’s Economy From Different Perspectives After 1980: The Past, Present and the Future, Ebru Gül Yılmaz, H. Neyir Tekeli, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.215-234, 2020

2020

2020

Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma İlişkileri Üzerine: Türkiye, OECD ve Dünya Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz

ÖZDEMİR O.

in: Enerji Ekonomisi ve Politikaları: Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Hüseyin Naci Bayraç, Fatih Çemrek, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.291-326, 2020

2020

2020

Sendikalaşma ve Emek Payı İlişkisi Üzerine: Üretim ve Güç Kavramları Bağlamında Amerika Birleşik Devletleri Örneği

ÖZDEMİR O.

in: Sosyal Bilimler Perspektifinden Güç (Cilt 1), Volkan Öngel, Hasan Sadık Tatlı, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.167-200, 2020

2019

2019

Ekonomik Gelişme Açısından Finansal Açıklık Olgusunun Değerlendirilmesi: Daha Fazla Küreselleşme mi? Daha Fazla Regülasyon mu?

ÖZDEMİR O.

in: Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu (Cilt 2), Gülgün Çiğdem, Semra Boğa, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.161-203, 2019

2019

2019

Amerika Birleşik Devletleri Ölçeğinde Mevcut Paradigmanın Sorgulanması: Finansallaşma, Neoliberalizm ve Tekelleşme

ÖZDEMİR O.

in: Multidisipliner Yaklaşımla İktisadi Kriz Olgusu (Cilt 1), Gülgün Çiğdem, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.61-106, 2019

2017

2017

Macroeconomic Adjustment in Asia after the Global Financial Crisis: Japan, Korea, and China

AKKEMİK K. A., ÖZDEMİR O.

in: Global Political Economy after the Crisis: Theoretical Perspectives and Country Experiences, Sadık Ünay, Editor, Nova Science Publishers, New York, pp.141-163, 2017

2015

2015

Financial Liberalization and the Direction of Capital Flows

ÖZDEMİR O.

Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2015

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Journal of Sustainable Economics and Management Studies

Publication Committee Member

2021 - Continues

2021 - Continues

Journal of Sustainable Economics and Management Studies

Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Publication Committee Member

2019 - Continues

2019 - Continues

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2017 - Continues

2017 - Continues

Centre International de Recherches et d’Information sur l’Economie Publique, Sociale et Cooperative (CIRIEC)

Member

Scientific Refereeing

September 2023

September 2023

ECONOMIA (BRASÍLIA)

Other Indexed Journal

September 2023

September 2023

IGU 7th Economics and Finance Congress

Conference Paper (Full Text)

May 2023

May 2023

TESAM AKADEMİ

National Scientific Refreed Journal

April 2023

April 2023

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Journal Indexed in ESCI

Awards

May 2024

May 2024

Akademik Performans Başarı Ödülü (2023-2024)

İstanbul Gelişim Üniversitesi

September 2013

September 2013

Kadir Has Üniversitesi Doktora Programı %100 Öğrenci Bursu

Kadir Has Üniversitesi

September 2011

September 2011

Kadir Has Üniversitesi Yüksek Lisans Programı %50 Öğrenci Bursu

Kadir Has Üniversitesi

September 2010

September 2010

Işık Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğrenci Sıralaması Dönem 1.si Olarak Alınan %100 Öğrenci Bursu (2010-2011 Dönemi)

Işık Üniversitesi

September 2009

September 2009

Işık Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğrenci Sıralaması Dönem 3.sü Olarak Elde Edilen %50 Öğrenci Bursu (2009-2010 Dönemi)

Işık ÜniversitesiCongress and Symposium Activities

05 October 2023 - 06 October 2023

05 October 2023 - 06 October 2023

Gelisim UWE 7th International Conference on Economics and Finance

Moderator

İstanbul-Turkey

25 April 2012 - 27 April 2012

25 April 2012 - 27 April 2012

15.Uluslararası Öğrenci Konferansı (Ege Üniversitesi)

Attendee

İzmir-Turkey

20 March 2012 - 20 March 2012

20 March 2012 - 20 March 2012

Structural Macroeconometrics (Kadir Has Üniversitesi)

Attendee

İstanbul-Turkey

11 May 2011 - 13 May 2011

11 May 2011 - 13 May 2011

14. Uluslararası Öğrenci Konferansı (Ege Üniversitesi)

Attendee

İzmir-Turkey

14 April 2011 - 14 April 2011

14 April 2011 - 14 April 2011

7. Uluslararası Öğrenci Konferansı (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Attendee

İzmir-Turkey

Citations

Total Citations (SCOPUS): 52

h-index (SCOPUS): 3

Jury Memberships

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Gelişim Üniversitesi